Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Управление и органи / Факултетен съвет

   

Факултетният съвет /ФС/ ръководи непосредствено дейността на факултета: приема учебните планове и програми; приема специализанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от една специалност и за обучение по индивидуален учебен план; взима мерки за усъвършенстване на учебната дейност; наблюдава състоянието на библиотечната и информационната база на факултета и взема мерки за нейното усъвършенстване. В състава на ФС задължително трябва да присъстват представители на студентите. Функцията на тези студенти е много отговорна, защото могат да повлияят на редица решения, свързани със студентите. Изборът на тези представители се извършва от ОС на факултета.

 

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (11.06.2019 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (12.06.2019 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (05.06.2018 г.)

Протокол за избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (06.06.2018 г.)

Протокол за избор на 1 член на Факултетния съвет и 1 член на Атестационната комисия - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (06.06.2017 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (09.06.2015 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (10.06.2015 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (22.06.2021 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (24.06.2021 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (07.06.2022 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (08.06.2022 г.)

Протокол от избор на Председател и заместник-председател на Общото събрание, Декан и членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Общо събрание на ФХФ (13.06.2023 г.)

Протокол от избор на членове на Факултетния съвет - Факултет по химия и фармация, СУ „Св. Кл. Охридски” - Балотаж (14.06.2023 г.)

 

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

 1. проф. д-р Анела Николова Иванова (ФХ) - ДЕКАН
 2. чл.-кор. проф. дхн Тони Георгиев Спасов (ПНХ)
 3. проф. дхн Георги Николов Вайсилов (ОХФ)
 4. проф. дхн Георги Цветанов Цветков (НХ)
 5. проф. дхн Румен Цветанов Цеков (ФХ)
 6. проф. дхн Соня Върбанова Илиева (ФПОХ)
 7. проф. дхн Тодор Минков Дудев (ФПОХ)
 8. проф. д-р Анели Методиева Неделчева (ОХФ)
 9. проф. д-р Васил Насков Атанасов (АХ)
 10. проф. д-р Галя Костова Маджарова (ФХ)
 11. проф. д-р Ивайла Недялкова Панчева (АХ)
 12. проф. д-р Милен Георгиев Богданов (ОХФ)
 13. проф. д-р Огнян Иванов Петров (ФПОХ)
 14. проф. д-р Славка Стоянова Чолакова (ИХФИ)
 15. проф. д-р Стефан Леонидов Цаковски (АХ)
 16. проф. д-р Християн Александров Александров (ОХФ)
 17. доц. д-р Боряна Венелинова Донкова (НХ)
 18. доц. д-р Валя Кирилова Николова (ФПОХ)
 19. доц. д-р Донка Николова Ташева (ОХФ)
 20. доц. д-р Елена Христова Бояджиева (ФХ)
 21. доц. д-р Захари Пенков Винаров (ИХФИ)
 22. доц. д-р Кръстанка Георгиева Маринова (ИХФИ)
 23. доц. д-р Меглена Илиева Къндинска (ОХФ)
 24. доц. д-р Юлиан Димитров Загранярски (ОХФ)
 25. гл. ас. д-р Даниела Цветанова Цекова (АХ)
 26. гл. ас. д-р Златина Любомирова Златанова (НХ)
 27. гл. ас. д-р Кристина Мирчева Мирчева (ФХ)
 28. Димитър Ангелов Гагашев – студент (спец. Химия)
 29. Дона Стефанова Саралиева – студент (спец. ХиА)
 30. Светлана Бойкова Бачева студент (спец. Фармация)