Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Тайните на нощното небе в поляризирана светлина

Зала А207, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучер“ 5

Лекторът проф. дфзн Асен Пашов е възпитаник и професор на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2000 г. защитава докторска дисертация в Института по физика във Варшава, а от 2001 г. до 2003 г. специализира в Института по квантова оптика към Университета в Хановер. Работи в областта на лазерната спектроскопия на атоми и малки молекули, разработва модели за тяхното описание. Автор на десетки научни статии, сътрудничи с учени от Полша, Германия, Франция, Русия, Латвия, Канада, Великобритания.

Поляризацията на светлината носи информация за наблюдаваните обекти и явления, която не може да бъде получена по друг начин. Тя е едно от свойствата на светлината, към което човешкото око не е чувствително. В лекцията ще проследим начините за изследване и манипулиране на поляризацията на светлината и ще направим преглед на явления, които може да бъдат изследвани посредством нея. Ще дадем примери както от астрономията и други дялове на науката, така и от нашето ежедневие.

poster_v7_portrait_APashov_small

Кръжокът по астрономия към катедра „Астрономия“ се провежда от есента на 1900 г. Негов основател е световноизвестният математик Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.