Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Провеждане на учебни занятия при хон. преп. Марианна Цанева

   

29.03.2021

 

Уважаеми студенти,

Провеждането на учебните занятия по Общоикономически английски език, Бизнес английски език, Английски език III и Писмени бизнес комуникации на английски език при хон. преп. Марианна Цанева ще бъде възобновено на 29.03.2021 г.

Занятията ще бъдат провеждани от хон. преп. Марианна Цанева и ст. пр. Любомира Генова.

Хоноруван преподавател Марианна Цанева ще провежда занятията със следните групи студенти:

1) Бизнес английски език - специалност „Стопанско управление“, 2 курс, 2 група

2) Бизнес английски език - специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)”, избираем

3) Бизнес английски език, избираем, сборна група

4) Английски език III - 3 курс (за студентите с първи език немски и френски)

5) Писмени бизнес комуникации на английски език, избираем

 

Занятията ще продължат съгласно обявения разпис в платформата https://meet.nasledstvo.bg/

Пропуснатите часове ще се отработят, за което своевременно ще бъдете уведомени.

 

Старши преподавател Любомира Генова ще провежда занятията със следните групи студенти:

1) Общоикономически английски език – специалност „Стопанско управление“, 1 курс, 1 и 2 група и специалност „Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език), 1 курс, 1 и 2 група

2) Бизнес английски, специалност „Стопанско управление“, 2 курс, 1 и 3 група

 

Занятията ще продължат съгласно обявения разпис в съответните електронни курсове в платформата Мудъл. Пропуснатите часове ще се отработят, за което своевременно ще бъдете уведомени.