Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по химия и фармация - архив конкурси / Конкурс за доцент по професионално направление 7.3. Фармация (Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията), обявен в ДВ, бр. 52 от 02.07.2019 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Сава Огнянов Георгиев

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. д-р Илко Николаев Гетов, ФФ, МУ – София; BG ENG
  • доц. д-р Емил Иванов Христов – ФХФ, СУ; BG ENG

Становища:

  • проф. д-р Валентина Боянова Петкова – Димитрова, ФФ, МУ – София; BG ENG
  • проф. д-р Кънчо Трифонов Чамов – ФОЗ, МУ – София; BG ENG
  • проф. д-р Анели Методиева Неделчева – ФХФ, СУ; BG ENG
  • проф. д-р Огнян Иванов Петров – ФХФ, СУ; BG ENG
  • доц. д-р Галя Костова Маджарова – ФХФ, СУ; BG ENG