Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Задължително попълване на електронни анкетни карти за качеството на учебния процес - до 19 януари 2019 г.

   

06.01.2019

 

 

През учебната 2018/2019 г. в Стопанския факултет редовното проучване на студентското мнение за качеството на образователния процес в отделните дисциплини се провежда електронно в системата E-Learn:

 

Задължително е попълването на електронни анкетни карти за оценка най-малко на три от изучаваните от Вас дисциплини през зимния семестър!

 

Бакалавърски програми:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=1643

 

Магистърски програми:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=1623

 

 

Записването за следващата учебна година ще бъде възможно само след автоматично потвърждение за получени отговори в електронната система.


Анкетите ще бъдат отворени за попълване до 19 януари 2019 г.