Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Индивидуални спортове и рекреация / Гл. ас. д-р Биляна Рангелова - плуване / Контакти

   

Email: tumanovara@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120, Департамент по спорт

Кабинет: стая 120, басейн "Академик", 4 km

Приемно време:сряда 14.00-15.00 , Ректорат, четвъртък 10.30-11.30 ч басейн "Академик"

Катедра: Индивидуални спортове и рекреация