Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Стажантска програма към Комисията по помилване при Президента на Република България

   

Документи се приемат до 17 часа на 31 октомври 2018 г.

 

Комисията по помилване при президента на Републиката обявява прием на нови стажанти за периода 19.11.2018 г. до 29.03.2019 г.

Поканата е към студенти, завършили 3 курс в специалност "Право" или ,,Публична администрация" с минимален общ успех Добър 4, както и студенти в последен курс в специалностите ,,Психология", ,,Международни отношения" или ,,Социология" при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

Документи се приемат до 17 часа на 31 октомври 2018 г.

Стажът е с продължителност 140 часа за срок не по-кратък от 4 и не по-дълъг от 6 месеца. Стажантите преминават през специализирано обучение по наказателно, наказателноизпълнително и конституционно право, права на човека и съдебна психология в допълнение към знанията, които получават в университета. В програмата те имат възможност да работят във всички сфери на дейност на Комисията, включително да провеждат проучвания по отделни случаи, да анализират съдебна практика и практика на Европейския съд по правата на човека, да изготвят проектодоклади по молби за помилване и да участват в заседанията на Комисията, работните срещи в местата за лишаване от свобода и пр.

Стажантите развиват реални умения за работа в екип при динамично натоварване, запознават се отблизо с дейността на президентската институция, на съда, прокуратурата и органите за изпълнение на наказанията, получават базисни умения за разрешаване на разнообразни казуси в практиката.

Стажантският труд е доброволен. На успешно завършилите стажанти се издават сертификати.

Програмата е единствена по рода си с това, че стажантите се допускат равнопоставено до информация и до целия естествен процес на работа, като участват активно в него заедно с дългогодишни специалисти в различни области.

 

За повече информация:

www.president.bg - Администрация - Комисия по помилване,

на тел: 02/9239 115 или ел. поща: m.teodosieva@president.bg,

както и в приложения файл .