Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проект "Бизнесът в действие"

   
Проект "Бизнесът в действие"

От 27 до 29 март 2009 г. в Софийския университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе проектът „Бизнесът в действие”

След предварителен подбор 100 студенти ще имат възможността да присъстват на обучения за работа в екип, презентационни умения, ефективна комуникация и веднага след това да ги приложат при разрешаването на реални бизнес казуси, предоставени и фасилитирани от PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, Nemetschek, Zentiva, Beiersdorf, Overgas и други, и да се подготвят за бъдеща им професионална реализация.

Целта на проекта е да се надгради теоретичната подготовка на студентите, участващи в събитието като им се даде шанс да приложат знанията и уменията придобити в университета на практика, чрез разрешаването на различни бизнес казуси, а също така да подобрии уменията им за работа в екип, лична ефективност, предприемачество, иновативност и да повиши тяхното разбиране за бизнеса и текущите тенденции.

По време на събитието представители на компаниите-патньори ще имат възможността непосредствено да наблюдават работата на студентите, да добият представа за техните знания и умения, да изградят актуална и по-добра картина за нивото и релевантността на българското образование днес и да сверят часовниците си по отношение нивото на тяхната подготовка и какво могат да очакват от тези, които предстои да развиват техните бизнеси в бъдеще.

Покана за участие

Повече информация: http://www.bip.aiesec.bg