Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Kонкурс за дизайн

   
Kонкурс за дизайн

Софийски университет „Св. Климент Охридски” обявява конкурс за дизайн на почетния знак „Отличник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Почетният знак ще се връчва на студенти завършили целия курс на обучението си с оценка „Отличен 6.00” съгласно чл. 136, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Предложения очакваме в срок до 9 март 2009 г. на адрес:

1504 гр. София, бул. „Цар Освободител” № 15
г-жа Детелина Илиева – главен секретар на СУ
тел. 9873 912, 9308 336
e-mail: deti@admin.uni-sofia.bg