Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Награда за най-добър млад учен на Софийския университет

   

С решение на Академическия съвет от 22 октомври 2008 г., протокол № 1 беше учреден статут на Награда за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Съгласно чл. 7 от Статута, колегия в състав: проф.дин Иван Илчев - ректор, проф.дхн Тони Спасов - декан на Химически факултет, проф.дмн Иван Сосков - декан на Факултета по математика и информатика, проф.д-р Петър Славейков - декан на Геолого-географски факултет, доц.дфн Петя Янева - декан на Факултета по класически и нови филологии, доц.д-р Божидар Галуцов - декан на Биологически факултет, доц.д-р Александър Димчев - декан на Философски факултет и г-жа Йорданка Димитрова - упълномощен представител на кмета на Столична община обсъди постъпилите шест предложения от факултетите и с тайно гласуване на два тура удостои за носител на Наградата за най-добър млад учен на Софийския университет "Св. Климент Охридски" за 2008 г. гл.ас. д-р Стелиян Славков Димитров от Геолого-географски факултет.