Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове започна в Биологическия факултет на СУ

   
Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове започна в Биологическия факултет на СУ

В Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе открита Първата национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове. На събитието присъстваха зам.-ректорът на СУ чл.-кор. проф. Румен Панков, деканът на Биологическия факултет проф. д-р Мариела Оджакова, Валери Георгиев от Министерството на околната среда и водите и др.

Конференцията се организира от Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, „Фонд за дивата флора и фауна“, „Зелени Балкани“ и WWF – България и се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на СУ. Средствата за организирането и провеждането на събитието са осигурени от съорганизаторите и от партньорите - Научноизследователския сектор и Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет и Студентския съвет на СУ. Конференцията се провежда под патронажа на Министерство на околната среда и водите.

Събитието бе открито от декана на Биологическия факултет проф. Оджакова, която заяви, че тази конференция е първа по рода си в България и региона и е посветена на една изключително актуална тема, свързана с редките изчезващи видове на растения и животни и опитите за тяхното завръщане.

„В момента ставаме свидетели на най-бързото изчезване на биологични видове в човешката история. В България те са над 30 вида. Ефектите от тези загуби са непредвидими, тъй като въпреки високото ниво на научни познания, ние сме далеч от разбирането на всички връзки между организмите и съответно от прогнозирането на резултатите от тяхното изчезване или преформатиране. Едно нещо обаче е сигурно – един път изчезнал един вид – той е загубен както за природата, така и за нас, така и за нашите деца“, каза още проф. Оджакова.

1

Деканът на Биологическия факултет заяви, че актуалността на проблема е разпозната напълно от институциите на Европейския съюз - създадени са работни групи, финансирани са много проекти и инициативи, свързани с опазването и възстановяването на видовете. Проф. Оджакова отбеляза, че България работи активно по реинтродукцията на редица животни и растения, а много организации и институции си партнират във важната мисия да бъде опазено и възстановено българското биоразнообразие.

Биологическият факултет е една от водещите образователни институции в страната, работеща за опазването и възстановяването на редките видове. Нашият голям потенциал е свързан с наличието на редица експерти по темата чрез нашите преподаватели и голям брой студенти и докторанти, участващи в множество доброволчески инициативи, научни изследвания и проекти в областта. Поредният съществен принос на Биологическия факултет в областта на реинтродукцията е именно в организирането на „Първа национална конференция по реинтродукция на консервационно значими видове“ – заяви проф. Оджакова пред участниците в конференцията, в която ще бъдат представени почти всички дейности на реинтродукция на видове в България, изпълнявани от редица неправителствени организации и институти.

В края на приветственото си слово проф. Оджакова пожела успех в работата на конференцията и изрази надеждата си в близко бъдеще да бъде организирана подобна международна конференция.

2

Валери Георгиев от Министерството на околната среда и водите поздрави от името на министъра на околната среда и водите и отбеляза, че темата е актуална и по нея работят много неправителствени организации с помощта на редица държавни институции. По думите му, повторното въвеждане на консервационно значими видове в дивата природа е начин да се възвърне част от изгубеното биоразнообразие в страната. Георгиев подчерта, че основната тема на конференцията е във връзка с изпълнението на приоритетите на Министерството на околната среда и водите, свързани с разработване на концепции за опазване и възстановяване на популациите на консервационно значими видове. Той подчерта, че целите на конференцията са пряко свързани с поетите ангажименти от страна на министерството, на научните общности и неправителствените организации. Според него предвидените дискусии и очакваните резултати от форума ще спомогнат за укрепване на сътрудничеството на национално ниво.

Проф. Румен Панков се обърна към участниците в конференцията с поздрав от името на новоизбрания ректор на СУ проф. Анастас Герджиков и от свое име. Той поздрави колегите за организирането на конференция по такъв значим и важен въпрос: „Всички сме запознати със сериозните данни в литературата, че вероятно вече живеем в шестото масово измиране на видове в историята на земята и, за съжаление, първото, предизвикано от човешката дейност. Така че без съмнение тази конференция е изключително важна“.

3

Проф. Панков изрази убеждението си, че участниците в конференцията ще имат възможност да споделят своите резултати, ще обсъдят нови идеи и вероятно ще се родят нови сътрудничества. „Но това, на което се надявам още повече, е тази конференция да изпрати силно послание към нашата общественост, което да заостри вниманието върху този изключително важен въпрос и надявам се, да стимулира действия, политики във всички обществени организации, във всеки член на нашето общество, за опазване на нашата природа“ – каза още проф. Панков.

Темата за реинтродукциите е изключително актуална в световен мащаб. Вниманието върху застрашените или локално изчезнали видове е обект на специален фокус в контекста на огромните усилия за съхраняване на биоразнообразието, възприети и като основен приоритет на Европейския съюз. В България редица институции и неправителствени организации работят по програми и проекти, в които са заложени дейности по възвръщане на видове в места, от които са изчезнали.

Като съпътстващи мероприятия в навечерието на конференцията в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет бе открита изложба на художници анималисти – „Голямото завръщане”. В сградата на Биологическия факултет се провежда и Младежка научна конференция „Климентови дни“.

За повече информация вижте тук .

Програма на конференцията.