Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Кандидат-студентите в СУ “Св. Климент Охридски” са с най-висок среден успех от дипломата си за средно образование, а завършилите имат най-добра реализация на пазара на труда в България

   
Кандидат-студентите в СУ “Св. Климент Охридски” са с най-висок среден успех от дипломата си за средно образование, а завършилите имат най-добра реализация на пазара на труда в България

Софийският университет “Св. Климент Охридски” запазва лидерската си позиция в 21 от 24 професионални направления, в които обучава студенти, показва новото издание на Рейтинговата система на висшите училища в България.

Алма матер затвърди позициите си и по отношение на професионални направления като “Икономика” и “Администрация и управление”, които традиционно се оспорват от Университета по национално и световно стопанство и Американския университет в България, който е единственото частно висше училище, което взима първото място от СУ. За първа година СУ е класиран и в направленията “Медицина” и “Обществено здраве”.

Софийският университет запазва първото си място в направленията: "Биологически науки", "Биотехнологии", "Информатика и компютърни науки", "История и археология", "Математика", "Науки за земята", "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Политически науки", "Право", "Психология", "Религия и теология", "Социални дейности", "Социология и антропология", "Туризъм", "Физически науки", "Филология", "Философия" и "Химически науки". В класацията за направлението "Обществени комуникации и информационни науки" СУ запазва резултата си от 2014 г. и застава на първо място пред Американския университет. Това показват данните в новото издание на рейтинговата система на висшите училища с актуална информация за 2015 г.

Затвърждава се тенденцията за нарастване на средния осигурителен доход на завършващите СУ, особено в направленията „Информатика и компютърни науки“, „Математика“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Политически науки“. Специалистите, завършващи СУ, в направление „Информатика и компютърни науки“ продължават да са най-високо платените в страната със среден осигурителен доход 2015.50 лв. Заслужава да се проследи динамиката при резултата на направлението от 2012 година досега. Данните от предишните издания на Рейтинговата система показват, че за четири години средният осигурителен доход се е повишил с около 20 % и това е направлението с най-динамично развитие по отношение на дохода на завършилите.

В тазгодишната рейтингова класация за първи път се публикуват данни и за средния месечен облагаем доход през предходните 5 години на завършилите дадено професионално направление в съответното висше училище по данни от НОИ и АдминУни. По тези данни направлението със среден най-висок облагаем доход от 3046,50 лв. сред всички направления и всички висши училища е професионално направление “Информатика и компютърни науки” в СУ “Св. Климент Охридски”.

В топ 10 по този индикатор е и професионалното направление “Математика” със средно 2118,07 лв.

Завършилите СУ през последните пет години се реализират в по-голяма степен от средното за страната ниво на позиции, изискващи висше образование, особено в направленията “Информатика и компютърни науки”, “Математика”, “Икономика”, “Биотехнологии” и др. Сравнено със средния резултат за реализация за страната, който е около 47 %, средната стойност за студентите, които завършват висше образование в СУ в тези направления и се реализират на позиции, изискващи висше образование, се покачва и вече е над 68 %.

Резултатите от рейтинговата система показват, че СУ продължава да е лидер по отношение на качеството на научните си изследвания. Той е сред трите висши училища с най-висок индекс на цитируемост на научните публикации, заедно с Медицинския университет-София, Химикотехнологичния и металургичен университет.

В СУ се провежда обучение в 26 от общо 52 професионални направления. За две от тях – „Фармация“ и „Здравни грижи“ не е възможно СУ да се включи в класирането поради липса на всички данни, според методологията на рейтинговата система.