Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Стопански факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ ПН 3.7. Администрация и управление, обявен в ДВ, бр.103 от 10.12.2021 г.

   

Кандидат: гл. ас. д-р Иван Илчев Ангелов

 

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ ПН 3.7. Администрация и управление (Основи на управлението, Стратегическо управление, Международен мениджмънт – на български и английски език), обявен в ДВ, бр.103 от 10.12.2021 г.

 

Председател: проф. д.с.н. Цветан Давидков

 

Материали:

 

Рецензии:

 

Становища: