Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Проект на д-р Деян Радев и проф. д-р Теодор Седларски от Стопанския факултет спечели финансиране от програма „Петър Берон и НИЕ“

   

15.12.2019

 

 

Д-р Деян Радев от Университет Бон и проф. д-р Теодор Седларски от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ спечелиха финансиране в размер на 120 000 лв. по програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ („Петър Берон и НИЕ“) на Фонд „Научни изследвания“. Проектът е с продължителност от 2 години и ще анализира ефектa на Брекзит върху финансовата система и реалната икономика в Западна и Централна и Източна Европа.

 

Проектът на проф. Седларски и д-р Радев е единственият одобрен в област „Икономика“ на тази конкурсна сесия.

 

Освен научна дейност, д-р Радев ще предложи в Стопанския факултет курсове на английски по емпирични финанси и банкиране на ниво „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“. Курсовете са част от академичния план в съответните направления на университетите в Бон, Тилбург и Франкфурт.

 

В съответствие с Насоките за конкурса „Петър Берон и НИЕ“, проектните предложения, подадени по конкурса и допуснати за научна оценка, бяха оценени от независими чуждестранни оценители, които отговарят на изискванията за оценител по Marie Skłodowska-Curie actions – Individual Fellowships (MSCA-IF). Всички експерти са бивши или настоящи оценители на проекти по Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) в научните области, по които са подадените проектни предложения.

 

project

 

Д-р Деян Радев завършва специалност „Икономика“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2006 г. и магистърска програма по „Международни бизнес-икономически отношения“ в Университет Констанц, Германия, през 2008 г. През 2013 г. д-р Радев защитава докторска степен в Университет Гьоте, Франкфурт, с дисертация на тема „Системен риск и заразяване в Европейския съюз“. Дисертацията печели две немски национални награди през 2014 г.: Най-добра дисертация на Deutsche Bundesbank и „Hochschulpreis“ на престижния Немски институт за капиталови пазари към Deutsche Börse. Разработените в дисертацията индекси за оценка на системния риск в еврозоната се използват от Европейската централна банка в периодичното издание „Financial Stability Review“.

 

След 2013 г. д-р Радев е постдокторант в Университета Гьоте, а от 2016 г. е лектор по финанси в университета в Бон. Научните му проекти са представяни пред Борда на Федералния резерв, Европейската централна банка, Банката за международни разплащания, Американската икономическа асоциация, Европейската икономическа асоциация и др. Освен в областта на системния риск, д-р Радев има научни интереси в областите: банкови и финансови регулации, банково преструктуриране, финансова стабилност, финтек и дигитализация, държавен банкрут, политическа икономия и приложна иконометрия.

 

 

 

Допълнителна информация за „Петър Берон и НИЕ“

 

Общата цел на програмата „Петър Берон и НИЕ“ е да ускори реинтеграцията и кариерното развитие в български висши училища и научни организации на перспективни учени с международно признати научни резултати (Experienced researchers). Програмата ще стимулира развитието на изследователския потенциал в България като необходима фундаментална стъпка за създаването на устойчива научна и иновационна среда и за развитието на конкурентна високотехнологична икономика в България.

 

Специфичните цели на програмата включват: насърчаване и подпомагане на интензивната изследователска дейност на учените по оригинални и конкурентни теми, без да се ограничават темите и научните области на изследванията (bottom-up подход); подпомагане на бързото изграждане на критична маса от перспективни учени в дадена област, с международно признати научни резултати, позволяващи развитието на съвременни конкурентни научни направления в България; повишаване качеството на висшето образование в България чрез трансфер на съвременни научни направления, знания, умения и технологии към обучителния процес и принос за откриване на нови таланти в България; трансфер на знания и умения към базовата организация.