Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за студенти / Архив / Стажантска програма на Комисията по помилването при президента на Република България

   

Срок за получаване: 01.11.2019 г. до 17.30 ч.

 

Комисията по помилването при президента на Република България развива своя стажантска програма от есента на 2012 г. в програмата стажантите имат възможност да работят във всички направления на дейност на Комисията – да провеждат проучвания по отделни случаи, да анализират съдебна практика, да изготвят проектодоклади по молби за помилване и да участват в заседанията на Комисията, в работните срещи в местата за лишаване от свобода. Участват в организирането на публични събития на Комисията и изнасят на тях доклади по проведени от тях проучвания. Преминават специализирано обучение по наказателно, наказателноизпълнително и конституционно право, права на човека и съдебна психология.

Стажантите се запознават отблизо с дейността на президентската институция, на съда, прокуратурата и органите за изпълнение на наказанията и др. Стажантите завършват програмата с подготовка, която ги прави високо конкурентноспособни в множество области.

 

1. Необходими документи:

  • CV, съдържащо телефон, ЕГН и електронна поща за контакт;
  • Подписано от кандидата мотивационно писмо, адресирано до КП;
  • Документ, удостоверяващ образователен успех, завършен курс и висше училище, в което кандидатът учи (например копие от студентска книжка).

Адрес: гр. София 1123, бул. ,,Дондуков“ № 2, ,,Комисия по помилването – Стажантска програма“ или

Електронен адрес m.teodosieva@president.bg, subject: ,,Стажантска програма“

Срок за получаване: 17.30 часа на 01.11.2019 г.

Срок за класиране: 05.11.2019 г. Допуснатите до събеседване кандидати се уведомяват до 17 часа на същия ден.

 

2. Събеседване, при което се проверяват и уменията на кандидата да решава практически задачи от компетентността на КП, за датата на което допуснатите кандидати се уведомяват допълнително.

 

За допълнителни въпроси можете да се обадите на: 02 / 9239 115 или 9239 116.

 

Повече можете да видите тук:

https://m.president.bg/bg/cat93/Stajantska-programa-pomilvane