Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Проф. д-р Теодор Седларски / НОВО от проф. д-р Теодор Седларски / Деканът на Стопанския факултет, доц. Седларски, взе участие в програма на Корейския институт за развитие, посветена на възможностите за интернационализация на българските малки и средни предприятия

   

08.03.2019

KDI-Bulgaria KSP

 

Деканът на Стопанския факултет, доц. Седларски, взе участие в програма на Корейския институт за развитие (Korea Development Institute, KDI), посветена на възможностите за интернационализация на българските малки и средни предприятия

 

В рамките на петдневния семинар по Програмата за споделяне на знания (Knowledge Sharing Program, KSP) бяха проведени срещи и дискусии с правителствени агенции и институции в Корея, чиято дейност е насочена към подкрепа на малките и средните предприятия:

  • Small & medium Business Corporation (SBC) & SBC Training Institute
  • PanGyo Techno Valley
  • Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)
  • Korea Technology and Information Promotion Agency for SMEs (TIPA)
  • Министерството за МСП и стартъпи на Кореа
  • Korea International Trade Association (KITA)
  • G-Valley
  • Korea Venture Investment Corporation (KVIC)

 

1
2

 

В заключителния панел на семинара бяха представени основните изводи в подготвения съвместно от корейските и българските експерти доклад с препоръки за политики и конкретни мерки.

3s

 

Сред членовете на българската делегация в Сеул бяха г-н Тодор Младенов, изпълнителен директор на София Тех Парк, г-н Натанаил Стефанов, член на съвета на директорите на София Тех Парк, председател на Българската стартъп асоциация (BESCO) и хоноруван преподавател в Стопанския факултет, г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), г-н Калин Маринов, зам.-директор на Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност", г-н Жечо Жечев, главен експерт в Министерството на икономиката, г-жа Анна-Мари Виламовска, изпълнителен директор на Българската аутсорсинг асоциация, д-р Зорница Йорданова, проектен мениджър в Paraflow Communications.

 

kotra