Начало / Новини / Новини и събития / Първо класиране за настаняване в общежитията

   
Първо класиране за настаняване в общежитията

Първото класиране на кандидатите за настаняване в общежитията за учебната година 2016/2017 беше обявено на 15 септември 2016 г.

Подадените заявления за участие в класацията са над 6 000.

Всички кандидати, които имат право на общежитие, изпълнили са изискванията, подали са заявления и са платили дължимите си задължения към Поделение „Социално-битово обслужване“ в срок до 8 септември 2016 г. са класирани и местата им в общежитията са осигурени.

Класацията за настаняване на всички студенти е обявена на информационните табла на Поделение „Социално-битово обслужване“, изнесени пред офиса на Комисията по настаняване в Студентски град, блок 42 Б, както и в страниците в интернет на Поделение „Социално-битово обслужване“ и на Комисията по настаняване.

Заради големия брой приети в общежития студенти и с цел максимално улесняване на процеса през тази година Софийският университет въвежда поетапно настаняване на новоприетите студенти при следния график:

Новоприети студенти – от 26.09. до 30.09.2016 г. и от 01.10. до 07.10.2016 г.

Дати за настаняване по факултети:

26.09.2016 г. и 03.10.2016 г. - Юридически факултет, Факултет по химия и фармация, Исторически факултет

27.09.2016 г. и 04.10.2016 г. - Факултет по класически и нови филологии, Физически факултет, Факултет по журналистика и масова комуникация

28.09.2016 г. и 05.10.2016 г. - Факултет по математика и информатика

29.09.2016 г. и 06.10.2016 г. - Факултет по начална и предучилищна педагогика, Факултет по славянски филологии, Геолого-географски факултет, Медицински факултет

30.09.2016 г. и 07.10.2016 г. - Биологически факултет, Философски факултет

01.10.2016 г. и 07.10.2016 г. - Факултет по начална и предучилищна педагогика, Стопански факултет, Богословски факултет, Факултет по педагогика

Настаняването на студентите от горни курсове започва на 16 септември и продължава до 22 септември 2016 г. (с изключение на 18 септември 2016 г.).

От Поделение „Социално-битово обслужване“ и Комисията по настаняване призовават класираните за общежитие студенти да спазват графика, който е публикуван на страниците в интернет на Поделение „Социално-битово обслужване“ и Комисията по настаняване и е поставен на информационните табла във факултетите, Ректората, столовете и кафенетата на Университета.

След като са се уверили, че са класирани, кандидатите е необходимо първо да заплатят дължимия наем и депозит на касите на Поделение „Социално-битово обслужване“, след което да се явят с фискалният бон при домакина на блока, в който са класирани за настаняване. Първокурсниците представят допълнително лична карта и една снимка в паспортен формат.

Всички некласирани, както и пропусналите срока за подаване на документи, в периода 03.10.2016 – 07.10.2016 г. могат да подадат заявление – декларация чрез автоматизираната система за управление на студентските общежития за настаняване на текущо освобождаващи се места. Списъкът от второто класиране ще бъде обявен на 12.10.2016 г.

През настоящата година е извършен текущ ремонт и подмяна на дограма в 180 стаи в общежитията на Софийския университет. В близките месеци ще приключи цялостното обновяване на блок 42 Б и блок 50 А.