Начало / Новини / Новини и събития / С изпити по френски език и по география приключва втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2016/2017 г.

   
С изпити по френски език и по география приключва  втората кандидатстудентска сесия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2016/2017 г.

Днес в 9.00 часа започна изпитът по френски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В аудитория 255 на Ректората Александра Еленкова от София изтегли вариант № 3. Кандидат-студентите, които се явяват на изпит днес, са 54.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова приветства кандидатите, изрази надежда скоро да ги срещне като студенти в Алма матер и им пожела им да се справят отлично.

Председател на изпитната комисия е доц. Ирена Кръстева.

2

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Социология; Културология; Политология; Публична администрация; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Славянска филология; Балканистика; Френска филология; Португалска филология; Класическа филология; Унгарска филология; Новогръцка филология; Румънска филология; Тюркология; Арабистика; Иранистика; Китаистика; Японистика; Кореистика; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Предучилищна педагогика и чужд език; Начална училищна педагогика и чужд език; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Педагогика на масовата и художествената комуникация.

3

В 14.00 часа в аудитория 272 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна изпитът по география. Зорница Щърбанова от София изтегли вариант №1 на теста. Кандидат-студентите, подали заявление за явяване на изпита, са 341.

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова поздрави кандидат-студентите и им пожела да работят така, че в началото на новата учебна година да се присъединят към академичната общност на Софийския университет.

Председателят на изпитната комисия проф. Веселин Бояджиев от Геолого-географския факултет на Университета приветства бъдещите си колеги и им пожела успешна работа.

1

С успешно издържан изпит по география кандидат-студентите могат да учат в следните специалности на Софийския университет:

Библиотечно-информационни науки; История и география; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; География и биология; География; Геология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

3

С изпит по география и изпит по английски, немски, френски, испански, италиански или руски език кандидатите могат да запишат специалностите „Туризъм” и „Регионално развитие и политика”.

С успешно положени изпит по география и изпит по английски, немски, френски или испански език бъдещите студенти могат да запишат специалност „Европеистика“.

2