Начало / Новини / Новини и събития / Студентски научен семинар „Религиозното многообразие между конфликта и толерантността“

   
Студентски научен семинар „Религиозното многообразие между конфликта и толерантността“

В Конферентната зала на Софийския университет се проведе научен семинар на студентите от специалност „Хебраистика“ на тема: „Религиозното многообразие между конфликта и толерантността“.

Проявата отбелязва края на първата година на обучение на студентите от специалност „Хебраистика“ и е естествен завършек на посетения от студентите основен лекционен курс „Сравнително религиознание. История на юдаизма, християнството и исляма“. Водещи лектори на курса са д-р Благовест Върбаков и д-р Мина Тасева-Бенчева. Целта на форума бе студентите да демонстрират усвоените познания от лекционния курс чрез изготвянето на теми, които засягат актуални глобални въпроси в сферата на геополитическите процеси и проявите на религиозност въобще.

1

Д-р Мина Тасева-Бенчева откри събитието и благодари на ръководството на Историческия факултет и Програмния съвет на специалността за съдействието при подготовката на семинара. Тя благодари и на институциите и организациите, които са отворили вратите си за практическия курс на студентите през май 2016 г. – Софийската синагога и нейният музей, Криптата при църквата „Св. София“, Културно-информационният център при Главното мюфтийство и Музеят за историята на град София. По време на този курс студентите са имали възможност да натрупат практически наблюдения и да говорят с представители на самите институции, което им е помогнало да развият и обогатят своите разработки.

4

Д-р Мина Тасева-Бенчева представи накратко специалност „Хебраистика“, която предлага интердисциплинарна подготовка в бакалавърска степен и е посветена на еврейското общество, история и философия от Античността до наши дни. В широката палитра от дисциплини, които студентите изучават през първата година, важно място заемат изучаването на историята, същността и сравнителния анализ на религиите с акцент върху т.нар. авраамически религии – юдаизмът, християнството и ислямът, приемащи за свой основоположник патриарх Авраам.

2

Д-р Благовест Върбаков разказа за предизвикателствата при съставянето на програмата на курса и отбеляза, че събитието не е задължителна част от подготовката на студентите, а е отражение на техните собствени интереси и анализи, които сами са преценили как да поднесат. Той подчерта, че докладите разкриват възможностите на студентите, техния стремеж към усъвършенстване, концептуална мисъл, умения да се аргументират и да развиват своите съждения убедително. Доц. Върбанов подчерта високото ниво на разработките и отбеляза, че предстои отпечатване на материалите в сборник.

3

Доц. Албена Танева от Центъра за еврейски изследвания поздрави организаторите и студентите за усилията и отбеляза, че подготовката на изследователска изява по даден проблем е това, което е интересно и сложно. Доц. Танева обърна внимание на наличието на различни религиозни храмове в центъра на столицата и подчерта, че това изразява начина, по който различието е умеело да съжителства. „Голямо умение е различието да не ни пречи, а да предизвиква интерес и да ни прави любопитни към другите“, каза доц. Танева и добави, че, ако не е умеем да поставяме точния етикет на всяко явление, ще рискуваме историята да не бъде учителка на живота.

„Ако не изучаваме и не проумяваме онова, което сме наследили, ще го преживяваме по някакви нови, тъжни и страшни начини отново и отново“, подчерта доц. Танева и отбеляза, че темата за религиозното многообразие между конфликта и толерантността е винаги актуална. Всяко време идва със своите въпроси и всичко, което сме наследили може да предизвика любопитството ни и да го изучим.