Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Румяна Маринова-Христиди - съвременна българска история

   

Ръководител на специалност "Хебраистика"

Приемно време:
вторник 9.00-11.00 в каб. 34

 

Телефон: (02) 9308/ 237

E-mail: rumjanadm@uni-sofia.bg

 

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Hristidi

 

Биографични данни:

 • През 1994 г. завършва Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски” и същата година е приета за студентка в Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
 • През 1999 г. се дипломира с магистърска степен по Съвременна българска история и специализация по Архивистика.
 • От 2000 до 2003 г. е редовен аспирант към катедрата по История на България в Историческия факултет на СУ.
 • През 2004 г. защитава докторска дисертация на тема „Българската просвета в периода 1948-1959 г.” и получава образователната и научна степен „доктор”.
 • От 2004 г. е хоноруван, а от 2009 г. редовен асистент по съвременна българска история в Историческия факултет на Софийския Университет.
 • През 2014 г. става доцент с хабилитационен труд на тема ”Висшето образование в България от съветските до болонските реформи” .
 • Владее английски и гръцки език, ползва руски език.

Административни длъжности:

 • Консултант по историческите въпроси на Президента на Организацията на евреите в България „Шалом”.
 • Национален Болонски съветник с профил интернационализация на висшето образование.
 • Ръководител на бакалавърска специалност "Хебраистика" към ИФ

Специализации:

 • Специализирала и изнасяла лекции в Link Campus University в Рим (Италия), Университета „Македония” в Солун (Гърция), Университета „Карло Бо” в Урбино, Италия и Университета на Хайфа (Израел).
 • Специализация в Международната школа за изследване на Холокоста в Яд Вашем (ISHS, Yad Vashem), Йeрусалим, Израел , September, 2014. Носител на сертификат от Яд Вашем за преподаване на Холокоста.

Членство в научни организации:

 • Член на Европейската асоциация за еврейски изследвания.
 • Носител на почетен знак и грамота на Организацията на евреите в България „Шалом” за „изключителен принос в осъществяването на междуетнически и религиозен диалог, борбата срещу проявите на омраза и ксенофобия, популяризиране на историята за спасяването на българските евреи по време на Холокоста, и укрепване дружбата между българи и евреи”.

Проекти:

 • 2014 г. – „Европейската интеграционни процеси от края на Втората световна война до края на 80-те години на ХХ в.” (член на екипа). Ръководител: проф. Евгения Калинова
 • 2014 г. - „Българите мохамедани пред предизвикателствата на „възродителния процес“ 1972-1974 г.“ ІІ част – изследвания в общините Девин, Смолян, Кирково, Тополовград и др. (член на екипа). Ръководител: проф. Христо Матанов
 • 2013 г. и 2014 г. – Проект BG 051PO00-3.3.07-002 “Студентски практики” – научен наставник
 • 2013 г. и 2014 г. – Проект BG.051 PO 00-4.3.04-0038 “Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, чрез развитие на електронни форми на дистанционно обучение. (Член на екипа)
 • 2013 г. – „Българите мохамедани пред предизвикателствата на „възродителния процес“ 1972-1974 г.“ І част - изследвания в с. Сатовча и в Тетевенско. (член на екипа). Ръководител: проф. Христо Матанов
 • 2013 г. – „Европейската интеграционни процеси от края на Втората световна война до края на 70-те години на ХХ в.” (член на екипа). Ръководител: проф. Искра Баева

Научни интереси:

 • Научните интереси на Румяна Маринова-Христиди са в областта на съвременната българска история, еврейските изследвания, Холокоста, образованието и идеологията, културната дипломация и българо-гръцките отношения от края на Втората световна война до съвременността.

Избрани публикации:

Монографии:

 1. Българското образование 1948-1959. Между съветизацията и традицията. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2006.
 2. Висшето образование в България от съветските до болонските реформи. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2013
 3. Ιστορία της Βουλγαρίας. Γκιόργκι Μπακάλοφ, Χρίστο Ματάνοφ, Πλάμεν Μίτεφ, Ιβάν Ίλτσεφ, Ρουμιάνα Μαρίνοβα-Χρηστίδη, μετ. Γεώργιος Ε. Χρηστίδης, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2015 [История на България (на гръцки език), преводач: Йоргос Христидис, издателство Епикендро, Солун, 2015. В съавторство с: Георги Бакалов, Христо Матанов, Пламен Митев и Иван Илчев. Р. Маринова-Христиди е автор на частта „България в годините на социализма 1944-1989”]

Съставителство:

 1. Съставителство и научен предговор към документалния сборник „Държавна сигурност и промените в България, септември 1947 - декември 1947 г”. Издание на КРДОПБГДСРСБНА, София, 2010 (Съставители: Тодор Трифонов, д-р Румяна Маринова-Христиди)
 2. Съставителство и научен предговор към документалния сборник „Държавна сигурност и образованието 1944–1989”. Издание на КРДОПБГДСРСБНА, София, 2011 (Съставители: д-р Орхан Исмаилов, д-р Румяна Маринова-Христиди)
 3. Съставителство и научен предговор към документалния сборник „Пражката пролет 1968 и Държавна сигурност”. Издание на КРДОПБГДСРСБНА, София, 2011, (Съставители: Георги Георгиев, Тодор Трифонов, д-р Румяна Маринова-Христиди)
 4. Съставителство и научен предговор към документалния сборник „Държавна сигурност и еврейската общност в България 1944–1989” – в съавторство в доц. Костадин Грозев. Издание на КРДОПБГДСРСБНА, София, 2012, (Съставители: доц. Костадин Грозев, д-р Румяна Маринова-Христиди)
 5. Съставителство (заедно с Костадин Грозев) на Сборник с материали от международната научна конференция „Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и на Студената война (1939-1989)”, проведена на 2 и 3 ноември 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, С., 2013

Учебни помагала

 1. Архивът на Комисията по досиетата като извор за периода на социализма в България (пътеводител), В: Как се пише дисертация? Учебно-методическо помагало за млади изследователи - ч. 1, издание на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, С., 2012

Статии:

 1. Лагерите за „политически опасни лица” в комунистическа България. В: Текстове за комунизма в България. Електронно издание на фондация „Конрад Аденауер”, София, с. 1-21, 2016 http://www.kas.de/wf/doc/kas_43431-1522-11-30.pdf?151126121215
 2. Българо-израелските отношения в периода 1948-1990. „La Estreya” списание за еврейска история, изкуство и култура, издание на ОЕБ “Шалом”, София, бр. 11, юни 2015, с. 11-24
 3. Отражение на неофициалните българо-израелски контакти от 70-те години на XX век в документите на Държавна сигурност. В: Интеграционни процеси през 70-те години на ХХ в. Съставител: Искра Баева, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2014, с. 155-162
 4. „Помирение в историята или примирение с историята”, издание на в. „Еврейски вести”, С., 2013, с. 5-21/ Addressing the Past, Building the Future. Contested Issues in Bulgarian History: A review of the “The Turks of Bulgaria. History, Traditions, Culture” edited by Antoni Georgieff and Dimana Trankova, Sofia, 2013, p. 22-36
 5. Взаимната толерантност като обществен модел: ретроспекция на отношенията между българи и евреи. В: България – средище на толератността. Издание на БАН, С, 2013, с. 78-82.
 6. Интегрирането на български евреи в разузнавателните служби на България и Израел през 60-те години на ХХ в. В: Интеграционни процеси през 60-те години на ХХ в. Съставител: проф. Искра Баева, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2013, с. 197-205
 7. Държавна сигурност и еврейската общност в България. В: Сборник с материали от международната научна конференция „Евреите в Източна Европа и Съветския съюз по време на Втората световна война и на Студената война (1939-1989)”, проведена на 2 и 3 ноември 2012 г. в СУ „Св. Климент Охридски”, С., 2013, с. 75-79 (в съавторство с Костадин Грозев).
 8. Европейски и глобални измерения на висшето образование. В: Болонски процес. Развитие на висшето образование. Сборник статии, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и Националната група на Болонските съветници, С., 2012, с. 33-38.
 9. Гръцкият печат и “Голямата екскурзия” на българските турци от лятото на 1989 г. – В: Нови извори за изследване на „Възродителния процес”, С., 2011, с. 40-44.
 10. Ролята на Контастинос Караманлис в най-новата гръцка история, В: Исторически личности и идеи. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Искра Баева, С., 2011, с. 146-154.
 11. Българското образование – институции и законова уредба (1944-1989), В: Известия на българското историческо дружество, т. 41, 2011, с. 424 – 436.
 12. Образован ли е социалистическият човек? Развитие на образованието и науката в България по време на държавния социализъм 1944-1989. – В: Изследвания по история на социализма в България 1944-1989 г., Т. 2, София, 2010, с. 429-464
 13. Българи и евреи: многовековно съжителство. – В: Евреите в България. С., 2009, издание на ОЕБ “Шалом”.
 14. България на Живков и Гърция на Караманлис: началото на едно приятелство (1974-1981). – М и н а л о, 2008, 4, с. 63-74.

Публикации в чужбина:

 1. Texte zum Kommunismus in Bulgarien Konrad Adenauer-Stiftung e.V., BULGARIEN, Sofia, p. 1-21, 2016 http://www.kas.de/wf/doc/kas_43431-1522-1-30.pdf?151126121400
 2. La formazione iniziale degli insegnanti in Bulgaria. La formazione dei docent in Europa (A cura di Massimo Baldacci), “Bruno Mandadori”, Person Italia, Milano-Torino, 2013, p. 146-160
 3. «Ευρωπαϊκή εξαίρεση; Η μεταχείριση των Εβραίων στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου» (“A European exception? The treatment of Jews in Bulgaria during the Second World War”) in Antoniou, S. Dordanas, N. Zaikos, N. Marantzidis (edit.) “The Holocaust in the Balkans” (in Greek), Epikentro Publishers Thessaloniki, 2011, pp. 33-56.
 4. Il Processo di Bologna in Bulgaria, Pedagogia Piu Didattica. Teorie e pratiche educative. Rivista Quadrimestrale, № 1, p. 83-88, Gennaio 2011, Trento.
 5. Bulgaria‘s Higher Education System and The Implementation of The Bologna Process. 2 th I n t e r n a t i o n al Conference of Higher Education, 25-26 th September 2009, Portoroz, Slovenia. (paper available at www.emuni.si)
 6. Educational Policy in Bulgaria During the “Pure Stalinism” Period (1948-1953). SLOVO – An International journal of Russian, Eurasian, Central and East Affairs, London, 2001, Volume 13, p. 203-212.