Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав

   

Академичен състав на Историческия факултет

 

чл. кор. проф. дин Иван Илчев - нова и съвременна балканска история, изследовател R4

проф. дин Веселин Янчев - нова българска история

проф. дин Диляна Ботева - стара история и тракология

проф. дин Иван Първев - нова балканска история

проф. д-р Александър Николов - средновековна история

проф. д-р Анна Кочанкова - архивистика

проф. д-р Георги Якимов - методика на обученето по история

проф. д-р Дарина Григорова - история на Русия

проф. д-р Евгения Калинова - история на България 1944–1989 г.

проф. д-р Ивайла Попова - средновековна история, история на Византия

проф. д-р Мира Маркова - етнология

проф. д-р Надя Манолова - Българско възраждане

проф. д-р Тодор Мишев - методика на обучението по история

доц. д-р Александър Сивилов - история на Русия и СССР

доц. д-р Алексей Кальонски - история на Русия

доц. д-р Ангел Николов - средновековна българска история

доц. д-р Борис Стоянов - съвременна история

доц. д-р Валери Колев - нова българска история

доц. д-р Виолета Коцева-Попова - етнология

доц. д-р Владимир Станев - нова българска история

доц. д-р Гергана Алексиева - съвременна история

доц. д-р Даниела Стоянова - археология

доц. д-р Иван Вълчев - археология

доц. д-р Илия Илиев - етнология

доц. д-р Красимир Кръстев - методика на обучението по история

доц. д-р Любомир Кръстев - нова обща история

доц. д-р Мария Баръмова - нова балканска история

доц. д-р Милена Петкова - история на България

доц. д-р Мирена Легурска - педагогика, приобщаващо образование

доц. д-р Михаил Груев - съвременна история на България

доц. д-р Наум Кайчев - нова и съвременна балканска история

доц. д-р Никола Дюлгеров - средновековна обща история

доц. д-р Радослав Спасов - Българско възраждане

доц. д-р Румяна Маринова-Христиди - съвремнна българска история

доц. д-р Светослав Живков - история на България

доц. д-р Тина Георгиева - история на Русия

доц. д-р Чавдар Кирилов - средновековна археология

доц. д-р Христо Беров - съвременна балканска история

доц. д-р Юлия Цветкова - стара история

гл. ас. д-р Албена Миланова - нова обща история

гл. ас. д-р Боряна Митева - съвременна история

гл. ас. д-р Ваня Рачева - Българско възраждане

гл. ас. д-р Васил Балтаджиев - етнология

доц. ас. д-р Виолета Коцева-Попова - етнология

гл. ас. д-р Делян Русев - история на България, ХV–ХVІІ в.

гл. ас. д-р Десислава Владимирова - средновековна история

гл. ас. д-р Елена Ангелова - археология

гл. ас. д-р Ивайло Аврамов - архивистика

гл. ас. д-р Ивайло Лозанов - римска археология

гл. ас. д-р Ивана Николова - съвременна история

гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова - археология

гл. ас. д-р Илиана Страхилова - етнология

гл. ас. д-р Ина Пачаманова - етнология

гл. ас. д-р Йоанна Бенчева - средновековна балканска история

гл. ас. д-р Кабалан Мукарзел - стара история

гл. ас. д-р Катя Мишева - методика на обучението по история

гл. ас. д-р Кирил Господинов - средновековна българска история

гл. ас. д-р Кирил Младенов - тракология

гл. ас. д-р Кремена Йорданова - етнология

гл. ас. д-р Лили Грозданова - тракология

гл. ас. д-р Мартин Вълков - съвременна българска история

гл. ас. д-р Мина Тасева-Бенчева - етнология

гл. ас. д-р Надежда Тодорова - праистория

гл. ас. д-р Никола Теодосиев - археология

гл. ас. д-р Петър Добрев - съвременна балканска история

гл. ас. д-р Петя Василева-Груева - етнология

гл. ас. д-р Ралица Цветкова - архивистика

гл. ас. д-р Теодор Димитров - история на Византия

гл. ас. д-р Юлий Стоянов - стара история

гл. ас. д-р Явор Митов - средновековна българска история

ас. Радослав Илиев - историография

д-р Велислав Бонев - изследовател R2, Център по археометрия

д-р Григор Бойков - изследовател R2, ЦРИА

д-р Зозан Тархан - изследовател R2

д-р Румяна Колева - изследовател R2, катедра "Археология"

Ани Истаткова - изследовател R1

Мария Кипровска - изследовател R1, ЦРИА

 

 

Гост-професори / Хонорувани преподаватели/ Emeriti:

проф. дин Костадин Рабаджиев - класическа археология

проф. дин Красимира Гагова - средновековна история

проф. дин Петър Ангелов - средновековна българска и балканска история

проф. д-р Красимир Лещаков - праистория

проф. дин Христо Матанов - средновековна балканска история

проф. д-р Борислав Гаврилов - нова обща история

проф. д-р Георги Николов - история на средновековна България

проф. д-р Ирина Колева - етнология

проф. д-р Искра Баева - съвременна история

проф. д-р Петър Делев - стара история

проф. д-р Пламен Митев - Българско възраждане

проф. д-р Тотко Стоянов - тракийска археология

проф. д-р Миляна Каймакамова - средновековна българска история

проф. д-р Юри Тодоров - информатика, информационни технологии

доц. д-р Джени Маджаров - аграрна етнология, европейска етнология

доц. д-р Росица Ташева - нова обща история

доц. д-р Петя Георгиева - праистория

доц. д-р Светлана Иванова - история на България, ХV–ХVІІ в.