Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Химия и английски език

   

Ръководител: доц. д-р Милена Кирова Иванова

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164, каб. 219

тел.: 02 8161 327

е-mail: exmk@chem.uni-sofia.bg

 

Студентски наставник: доц. д-р Елена Бояджиева

ФХФ, бул. Дж. Баучър 1, София 1164

каб. 219, тел.: 02 8161 327; 02 8161 399

е-mail: exeb@chem.uni-sofia.bg

 

Квалификационна характеристика

Форма на обучение: редовнo

Продължителност на обучението (брой семестри): осем

Учебен план за випуск 2017/18 уч. година

Учебен план за випуск 2019/20 уч. година

Учебен план за випуск 2021/2022 и следващи

Изм. и доп. в сила от 2022/2023 г.

Примерен Държавен изпит

 

Бакалавърската програма „Химия и английски“ подготвя педагогически кадри за всички видове държавни и частни училища в България: преподаватели по химия на български и английски език във всички степени на общото образование, а по английски език - в прогимназиалната степен.

Студентите от тази специалност получават базисна подготовка по химия и английски език и специализирана подготовка в науките, свързани с образованието. Обучението включва и модули от избираеми дисциплини в областта на химическите науки, английския език и науките, които осигуряват професионалните компетентности на учителя

Придобитите професионални умения са отлична основа за работа в училища и колежи в рамките на Европейския съюз. Квалификационната степен "бакалавър" осигурява и възможност за работа в неправителствени организации като експерти, в районните педагогически центрове и регионални инспекторати по образованието в структурите на Министерството на образованието и науката. Университетската специалност позволява успешна реализация на завършилите студенти и в български и чуждестранни фирми с обект на дейност в областта на химията и е добра предпоставка за заемане на длъжности, изискващи висока и специфична квалификация. Специалността позволява на студентите да продължат висшето си образование в следващата квалификационна степен – магистър, за профилиране по интереси в различни магистърски програми.

Приемът на студенти за специалността „Химия и английски” се извършва чрез конкурсен изпит или с оценката от държавен зрелостен изпит по Химия и опазване на околната среда или Английски език. Като балообразуваща оценка участва съответно оценката по Английски език или Химия и опазване на околната среда от дипломата за средно образование.