Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Създаване

   
Център "Иван Дуйчев"

Центърът за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” е създаден на 14 май 1986 г. като самостоятелно звено към Ректората на СУ с решение на Академичния съвет на СУ “Св. Климент Охридски” на основание на волята на именития български медиевист проф. Иван Дуйчев. Заедно с къщата на професора, ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” наследява неговата специализирана библиотека по средновековна история, култура и изкуство, сбирката от ръкописи, както и богат научен и личен архив.

В ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” се обучават всяка година студенти (редовно и задочно обучение) от Исторически факултет, Факултета по славянски филологии и от специалността “Библиотечно дело и научна информация” от СУ “Св. Климент Охридски”. Със своята материална база и интердисциплинарен научен състав ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” привлича много дипломанти и специализанти, които имат уникалната възможност да работят на място с оригинални средновековни ръкописи и документи и да се специализират в реставраторската лаборатория на Центъра.