Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / За Центъра

   
  Университетският център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) е правоприемник на създадения през 1972 г. Университетски изчислителен център (УИЦ). Той е самостоятелно, основно звено в СУ „Св. Климент Охридски“. УЦИКТ обслужва и осигурява със средства на информационните технологии (ИТ) компютърната и комуникационната инфраструктура на всички факултети и административно-управленски поделения на Софийския университет. Предоставя компютърни ресурси на всички факултети в университета, както и консултации, документация и всичко необходимо за ефективното им използване. Отговорен е за проектирането, изграждането и поддържането на Университетската компютърна мрежа (УКМ) и нейното свързване към интернет и други национални и международни академични мрежи. Компютърните услуги са достъпни за всички студенти, аспиранти, специализанти и преподаватели, като се осигурява поддръжка на системите за изследователска дейност и за учебния процес. Специалисти от УЦИКТ участват активно в национални и международни проекти и осигуряват специализирани ИТ дейности и услуги на екипи от СУ по международни образователни и научноизследователски програми. За изграждане на основните мрежови и информационни ресурси се използва техника и системи на световните технологични лидери Cisco Systems, HP, IBM, MS, 3Com, като центърът се стреми да развива и поддържа сътрудничество и партньорство в рамките на техните образователни и академични програми.
UCC_fasada
UCC_dvor