Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Бакалаври / Инструкции за провеждане на държавен изпит за специалност „Икономика и финанси“

   

12.07.2023

 

Уважаеми студенти,

Държавният изпит за специалност „Икономика и финанси“ ще се проведе на 17.07.2023 г. от 10:00 ч. в зала 292 в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, бул. Цар Освободител № 15.

Logo FEBA BG

Държавния изпит се състои от две части:

  • Първа част „Икономика“. В началото на изпита представител на студентите изтегля един от няколко варианта, който съдържа комбинация от по един въпрос с двуцифрен код от всички дялове на част „Икономика“ от въпросника. Времето за работа е 120 минути. По първата част от държавния изпит студентът следва да изложи своите знания ясно и аргументирано, като покаже познаване на изпитния въпрос. Отговорът на студента следва да звучи цялостно и като минимум да обхваща съществените аспекти, посочени в разясненията към структурата на изпитния въпрос. Отговорът на избрания въпрос следва да съдържа интерпретация, а не да се ограничава до формално изреждане на дефиниции, и при условие, че е необходимо да се посочат конкретни формули, те да бъдат анализирани в контекста на конкретно зададения въпрос.
  • Втора част „Финанси и счетоводство“ е под формата на тест от 40 въпроса и се провежда чрез Системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ от 14:00 часа в зала 215, зала 302, зала 303 и зала 308 в сградата на Стопанския факултет, блок 3.

По време на работа по втората част от държавния изпит:

Не се допуска:

  • използването на калкулатори от компютри, мобилни телефони, екселски таблици или сродни софтуери;
  • използването на счетоводен сметкоплан.

На студентите се разрешава:

  • навигиране между въпросите по време на решаване на изпитния тест;
  • използването на калкулатори, включително научни или финансови;
  • използването на формули от дял „Корпоративни финанси“, предоставени от квесторите;
  • използването на финансови таблици, предварително показани на квесторите преди началото на изпита.

Преди държавния изпит подгответе и проверете Вашето потребителско име и парола за достъп до Системата за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“ (e-learn). Без тях не може да влезете в системата и да се явите на втората част от държавния изпит!

Ако нямате достъп до своето потребителско име и парола или те не Ви позволяват достъп до e-learn, моля свържете се своевременно с инспектор „Бакалаври“ – Бистра Иванова, b.ivanova@feb.uni-sofia.bg или Мари-Изабел Кунева, m.kuneva@feb.uni-sofia.bg.

Информация за обхвата на държавния изпит може да получите на следния линк: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=66259

Задължително студентите трябва да носят документ за самоличност и студентска книжка, когато се явяват на държавния изпит.

Желаем ви успех!

Катедра „Икономика“

Катедра „Финанси и счетоводство“