Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / EIT Food Хъб България: 2 години развиваме иновациите в агро-хранителния сектор заедно!

   

Не само в България, а във всички европейски страни агро-хранителният сектор е изправен пред редица предизвикателства и се нуждае от подкрепа, за да стъпи на съвременни коловози. Именно в отговор на това е създаден Европейски институт за иновации и технологии (ЕИТ) – орган на Европейския съюз, чиято цел е да стимулира иновациите в цяла Европа, като обединява водещи организации от бизнеса, образованието и науката, подпомагайки тяхното по-добро сътрудничество с цел справянето с глобалните предизвикателства.

Радостни сме, че след вече 2 години активна работата EIT Food Hub България, координиран от Аграрен Университет Пловдив заедно с Клийнтех България – официален партньор на ЕИТ от 2016 г. насам, и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, можем да се похвалим с първите резултати за включване на български участници в дейности на общността за иновации и знание EIT Food.

Picture7

Да създадем свят, в който всеки има достъп до безопасна и здравословна храна, да приобщим европейските граждани в прехода към интелигентната хранителна система, да повишим устойчивостта чрез правилно управление на ресурсите, да изградим работеща биоикономика, да изградим доверие по цялата верига от фермата до вилицата - това са само малка част от целите, за които работи EIT Food.

Picture1
Picture2

В рамките само на 24 месеца EIT Food Hub България организира над 30 събития и срещи с иновационната екосистема в страната, в които се включиха повече от 1200 представители на държавни институции, водещи изследователи и докторанти от ВУ и научни организации, предприемачи, мениджъри, служители от частния сектор и браншови организации. Горди сме и с провеждането на 2 мащабни международни предприемачески формата на EIT Food – Challenge Labs, които подпомогнаха студенти от различни дисциплини да развият своите предприемачески идеи.

Picture4
Picture5

Пазарът на селскостопанските продукти и храните се адаптира бързо към новите политики, урбанизацията, промяната в нуждите на потребителите и най-вече към потребността от иновативни методи за оптимизиране и създаване на устойчивост в сектора. Според Европейската комисия само 11% от всички земеделски стопанства в ЕС се управляват от фермери на възраст под 40 години. Младите професионалисти в сферата трябва да бъдат подпомагани чрез достъп до нови обучителни формати и финансиране. Чрез повишаване на предприемаческия капацитет и ключовите умения професионалистите в сферата повишават мотивацията и увереността си да вземат участие в международни формати и състезания, и да предложат своите иновативни продукти и услуги на големия европейски пазар.

EIT Food дейностите в България се базиратна реални нужди и предоставят инструменти за подкрепа на всяка иновативна идея – от нейното зараждане до превръщането й в работящ бизнес. Изграждането на мост между бизнеса и академичните среди в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост е ключова цел за нас. Само ефективният технологичен трансфер ще даде възможност на агро-хранителния бранш да се възползва в максимална степен от достиженията на съвременния свят, да произвежда продукти, отговарящи на най-високите европейски стандарти, да направи отрасъла проспериращ, високопроизводителен и привлекателен за млади, можещи и креативни хора.

Убедени сме, че 2023 г. ще бъде още по-успешна за българските организации и ще предостави възможност на още много университети, ученици и студенти, предприемачи и иноватори да се включат в инициативите на ЕИТ общността.

Picture3
Picture6