Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ подписа споразумение за сътрудничество с Агенция „Митници“

   

28.10.2022

 

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков и директорът на Агенция „Митници“ Павел Геренски подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции. На събитието присъстваха деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев, зам.-деканът на факултета и ръководител на Катедра „Икономика“ доц. д-р Димитър Златинов и директорът на магистърската програма „Митнически и данъчен контрол“ гл. ас. д-р Цветан Мадански.

312880319_10160400483706907_4115510311780567609_n

Павел Геренски отбеляза, че водещо за Агенцията е повишаването квалификацията на служителите и затова партньорството със Софийския университет е изключително важно и ценно и предстои да се развива. Проф. Герджиков се съгласи, че има перспектива в инициативата и изтъкна, че колегите в Стопанския факултет са много активни и факултетът е правилното място за начало на сътрудничеството между двете институции.

312220838_10160400483406907_6059168416015992980_n

Споразумението ще допринесе за развитие на ползотворен обмен на знания и идеи между академичната област, бизнеса и държавните институции. Предвижда се да бъдат организирани и осъществени различни съвместни дейности: създаване на програми за обучение на служители на Агенция „Митници“ в Центъра за образователни услуги на Софийския университет; провеждане на Академия за данъци и мита и др. Академията се провежда ежегодно от Стопанския факултет и е посочена като добра практика от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в международно проучване.

312994833_10160400483611907_6219002423976709528_n

Планира се подпомагане на качеството на обучението на служителите в Агенция „Митници“ чрез организиране на публични лекции и дискусии и други инициативи от съвместен интерес, както и обновяване на учебните планове по дисциплините, преподавани в магистърските програми на Стопански факултет, съобразно потребностите на Агенция „Митници“, включително въвеждане на нови курсове и специалности.

Съгласно споразумението се предвижда провеждане на следдипломна квалификация и продължаващо обучение на служителите в Агенцията; на съвместни прояви, обучения, практикуми, курсове, конкурси и други инициативи от общ интерес. Служители на Агенция „Митници“ ще участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и др., посветени на митническия контрол и законодателството в условията на членството на България в Европейския съюз, организирани от Стопанския факултет на Софийския университет. Преподаватели и други представители на Стопанския факултет ще участват в експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Агенция „Митници“, а студентите от Стопанския факултет ще бъдат информирани за студентски стажове и публични дейности на Агенция „Митници“.