Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Подаване на заявления за записване на избираеми дисциплини

   

07.03.2022

 

Заявления за записване на избираеми дисциплини в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ извън регламентираните срокове могат да се изпращат до 9 март 2022 г. на Красимира Тонова на имейл: krasy@feb.uni-sofia.bg.

След посочения срок заявления няма да се приемат.

3BGEN