Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Новини от факултета / 120 години катедра „Икономика“ – втори онлайн семинар относно икономическите и социалните ограничения в условията на Covid-19

   

14.02.2022

 

На 28 февруари 2022 г. от 18:00 часа ще се проведе вторият онлайн семинар с дискусия върху икономическите и социалните ограничения в условията на пандемията Covid-19 и свързаните с тях трансформационни процеси.

website

Дискусията ще се фокусира върху анализи, изготвени от екип към катедра „Икономика“ на Стопанския факултет в рамките на изследователския проект „Българската икономика през първата година на пандемията Covid-19 – секторни анализи и непосредствени макроикономически ефекти“. На семинара ще бъдат представени резултати от изследванията по темата на доц. д-р Мариела Ненова-Амар, гл. ас. д-р Любен Иванов и докторант Лиляна Георгиева. Модератор на дискусията е доц. д-р Милен Велушев.

 

По време на семинара ще се засегнат следните теми:

  • Ефекти от пандемията Covid-19 върху доходите на българските домакинства. Ще се представят резултати от изследване на динамиката в доходите на домакинствата, включително по децилни групи. Дискусията ще се фокусира върху насоките за изследване на ефектите от пандемията върху българската икономика и живота на гражданите.
  • Спестявания и структурни промени в потреблението на домакинствата през първата година на пандемията Covid-19. Търси се отговор на въпроса дали са настъпили промени в структурата на потреблението на домакинствата, които ще имат дългосрочен характер и ще поддържат високо равнището на спестяванията.
  • Пазари на акции и макроикономически политики по време на пандемията Covid-19. Ще бъде представен теоретичен модел, който очертава възможни канали за въздействие на макроикономическите политики върху цените на акциите при допускане за рационални инвеститори. Моделът ще бъде допълнен и с отчитане на гледната точка на поведенческите финанси, която отхвърля допускането, че инвеститорите в реалния свят действат рационално. Ще бъдат представени емпирични данни за България, САЩ и еврозоната.

 

За участие в семинара е необходимо предварително да се регистрирате на следния линк: https://bit.ly/3BfiDHp

След регистрация ще получите имейл с потвърждение и линк към семинара, както и опция да добавите събитието към Вашия Gmail календар.

 

______________________________

Катедра "Икономика" на Стопанския факултет е приемник на катедра "Политическа икономия", създадена с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" на 21 октомври 1902 г. С Постановление на Министерския съвет от 1951 г. Стопанският факултет е отделен от Софийския университет. Само катедра "Политическа икономия" остава в рамките на Университета и през 1953 г. е обособена като самостоятелно звено, пряко подчинено на Ректората. Стопанският факултет на Софийския университет е възстановен с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г., с което катедра "Икономика" продължава своята дейност и развитие. През 2022 г. катедрата ще отбележи 120-годишен юбилей със серия от събития, насочени към студентите и докторантите на Стопанския факултет и академичната общност в страната и чужбина.