Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD/Райфайзенбанк (България) ЕАД

   

 

Райфайзенбанк предлага разнообразни роли, модерна и приятна работна среда, интересни проекти и предизвикателни задачи по различни методологии – waterfall, agile, scrum, досег до най-добрите практики в областта на банкирането, технологиите, HR. Заповядайте на нашия виртуален щанд, за да поговорим за вашето професионално развитие!

raiffeisenbank-bulgaria

Райфайзенбанк (България) EАД е част от Групата Райфайзен Банк Интернешънъл /РБИ/ - една от водещите финансови институции в Централна и Източна Европа. Като една от водещите банки в България, Райфайзенбанк вече повече от 20 години предлага висококачествено обслужване на своите клиенти и възможности за учене и развитие на своите над 2700 служители. Те имат разнообразни роли в областта на предоставянето на банкови продукти и услуги: обслужване и продажни, кредитиране, риск, счетоводство и финанси, ИТ, човешки ресурси, комуникации и много други.

Интернет страница на компанията: www.rbb.bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/karieri/svobodni-pozicii/

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ5MGJlYWUtODIxNy00NThiLThmNTItNTQ2NmMzZjExZWZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b511fda-f0b1-43a5-b06e-1e720f64520a%22%2c%22Oid%22%3a%22bbaa539a-d116-4309-af37-428c2e07108c%22%7d

Лице, представляващо компанията: Цветелина Харизанова, Tzvetelina.HARIZANOVA@raiffeisen.bg

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjhlNjJmYmQtMDJlOC00YmRlLTk0YTQtYThlMzY1Mjg3MmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b511fda-f0b1-43a5-b06e-1e720f64520a%22%2c%22Oid%22%3a%22bbaa539a-d116-4309-af37-428c2e07108c%22%7d

Лице, представляващо компанията: Десислава Джахова, Desislava.DZHAHOVA@raiffeisen.bg

 

Виртуален щанд 3: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzc1MTFjYzUtNTk2MS00MjhiLTg1ZDYtM2Y4NmIwOWI1MmYz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b511fda-f0b1-43a5-b06e-1e720f64520a%22%2c%22Oid%22%3a%22bbaa539a-d116-4309-af37-428c2e07108c%22%7d

Лице, представляващо компанията: Марина Андреева, Marina.ANDREEVA@raiffeisen.bg

 

 

Данни за връзка с представител на компанията: Ирина Заркова, irina.zarkova@raiffeisen.bg, 0888028236