Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / асистент Ива Беловеждова

   

Професионална Автобиография

 

1

Ива Беловеждова

Email: ahib@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161388

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Бакалавър – Ядрена химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2017г.
 • Магистър – Ядрена химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2018г.
 • Докторант от 01.02.2019г. – Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”

Професионално развитие

 • Асистент по Аналитична химия, СУ „Св. Кл. Охридски”, 2019г.

Специализации и излседователски престои в чужбина

 • Regional training course on advances of neutron activation analysis in environmental applications, 4-8.11.2019, Загреб, Хърватия
 • The MEET-CINCH Spring School 2020 Radiochemistry for Society: High School meets University, 2-6.03.2020, Ларнака, Кипър

Научни интереси

 • Радиоекология; определяне на радионуклиди и тежки метали в проби от околната среда; елементен анализ на проби от околната среда и отпадъчни продукти; ИСП-МС; гама спектрометрия

Избрани публикации (до 5)

 1. Recycling of 18O enriched water used in 18F cyclotron production, Boyan Todorov, Iva Belovezhdova, Osku Alanen, Anu J. Airaksinen, Rumyana Djingova, Applied Radiation and Isotopes vol. 145, 109-115, 2019
 2. Recovery of Radionuclides with Ionic Liquids. I. Selective Extraction of 241Am, Iva Belovezhdova, Boyan Todorov, Milen G. Bogdanov, Separation and Purification Technology vol. 262, 2021

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • Изследване възможностите на [4+2] циклоприсъединяване за радиомаркиране на биоактивни молекули с 18F-FDG, чрез нови бифункционални съединения, ФНИ, 2018-2021, ръководител гл. ас. д-р Боян Тодоров
 • Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика", Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2018-2023
 • Национална Научна Инфраструктура, Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (Инфрамат 1), Министерство на образованието и науката, 2017-2023

Конференции

 1. Участие в VIII Национална конференция по химия за студенти и докторанти с орална презентация на тема „Модифициране на [18F]FDG с цел използването му като универсален радиомаркиращ агент за биоактивни молекули“, 15-17.05.2019, Факултет по химия и фармация на СУ „ Св. Климент Охридски“, София, България
 2. Участие в XII студентска школа по ядрена физика „Дни на ОИЯИ в България“ с постер на тема „[18F]FDG as prosthetic group and fluorination agent – produced by automated system“ с автори: Iva Belovezhdova, Boyan Todorov, Outi Keinänen, Anu J. Airaksinen, 14-16.05.2019, хотел „Самоков“, курортен комплекс Боровец, България
 3. Участие в Десета юбилейна национална конференция по химия с постер на тема „Preconcentration of uranium in drinking water by using ionic liquid – 1-methyl-3-octylimidazolium saccharinate“ с автори: Ива Беловеждова, Милен Богданов, Иван Свиняров и Боян Тодоров, 26-28.09.2019, Дом на науката и техниката, София, България
 4. Участие в Научна конференция Климентови дни с постер на тема „Speciation of U and Th in natural waters after specific extraction with ionic liquid and ICP MS/Gamma spectrometry measurement“ с автори: Ива Беловеждова, Боян Тодоров, Валентина Любомирова, Милен Богданов, 05.11.2020, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България
 5. Участие в XIX Национална конференция по химия за студенти и докторанти с орална презентация на тема „Изследване възможностите на полуколичествен ICP-MS метод за охарактеризиране на течни и твърди отпадъци“ с автори: Ива Беловеждова, Валентина Любомирова, 02-04.06.2021, Факултет по химия и фармация на СУ „ Св. Климент Охридски“, София, България