Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Специалности / Магистърски програми / Новини от магистърска програма "Енергийни пазари и услуги" / Д-р Ивайло Касчиев беше отличен с благодарствен плакет от Президента на Мрежата на Европейските водни регулатори

   

12.12.2019

 

Д-р Ивайло Касчиев - Директор на Главна дирекция „Водоснабдителни и канализационни услуги“ в Комисията за енергийно и водно регулиране и хоноруван преподавател от Стопанския факултет, получи отличие от г-н Андреа Гуерини - Президент на Мрежата на Европейските водни регулатори.

IKaschiev

Д-р Касчиев е възпитаник на програмите на Стопанския факултет, като през 2015-а година защити дисертация на тема „Подобряване на ефективността и качеството на публичните водоснабдителни и канализационни услуги в България, чрез оптимизиране на информационната обезпеченост и въвеждане на добри международни практики за управление на ВиК активите“ в Катедра „Икономика и управление по отрасли“. Хоноруван преподавател е в магистърската програма „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“.

Благодарственият плакет се връчва на д-р Касчиев във връзка с личния му принос при планирането и осъществяването на мащабно изследване на подходите при регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги в страните-членки на Мрежата. Другата причина за полученото отличие е изготвеният доклад на тема „Tariff Framework in WATEG Member Countries“. Резултатите от това изследване бяха представени от д-р Ивайло Касчиев на първия Европейски форум за регулация на ВиК услуги. Анализът обхваща съществуващи практики в 23 страни-членове на WAREG и включва всички аспекти на ценообразуването. Изводът от доклада показва съществуването на значителни разлики в прилаганите подходи в европейските страни. Докладът може да бъде намерен на интернет страницата на Мрежата на Европейските водни регулатори.