Начало / Новини / Календар / Представяне на книгата "Ставания и направи" на проф. Веселин Дафов

Заседателна зала 1, Ректорат

Новата книга на проф. Веселин Дафов дава израз на постижения, които са плод както на многогодишните изследвания на автора в онтологията на предметността и субектността, така и на почти петдесетилетната традиция на катедра „Философия“ в онтологическото изучаване на творчеството и иновативното. Главните резултати се представят през разликата между ставане и направа, като се обосновава ролята на философско-онтологичното мислене като грижа и отговорност за всеобщността на ставането спрямо особеността на всяка една направа. Дават се примери с подръчни за човека предмети. Показват се онтологизации на стол, маса и обувка, като конкретни направи, които имат своето битие само от ставането на столеещият, седналият и крачещият [човек].

Авторът се ангажира и изобщо с онтологизиране (ставанията и направите) на пространство, време и количество из къде, кога и колко, по един нов за философията начин, който радикално и докрай се съобразява с разликата между категория и понятие. „Ставания и направи“ проектира образци за още развръзки и ставания, които подканят – било самия автор, било неговите колеги философи - към едно проектно онтологизиране.

Dafov