Начало / Новини / Календар / Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика

Тази година традиционната Пролетна научна сесия на Факултета по математика и информатика (ФМИ) ще се проведе на 16 март 2019 г. Тя ще премине под знака на 130-годишнината от създаването на факултета. От 10:00 до 17:30 ч. в залите на ФМИ, академичният състав на факултета и учени от чужбина ще представят своите научни постижения.

В общо четиринадесет секции ще бъдат изнесени доклади върху 91 научни разработки. Богато е разнообразието на темите и научните направления, засегнати в тях – от алгебра, геометрия и топология, през обучение по математика и информатика, стохастика, оптимизация и моделиране, големи масиви от данни, софтуерни екосистеми, ИКТ в науката и сигурността, до специфични задачи при управление на роботи.

Специална секция е посветена на представянето на научни разработки по проект УНИТе. В тази секция учени – членове на екипа на проекта ще представят конкретни резултати, свързани с използването на инфраструктурата на изграждащия се Център за върхови постижения с разпределена инфраструктура. Участниците ще имат възможност да се запознаят с моделите на йонно облъчване на графен върху подложка и на адсорбция на метални клъстери върху дефектни нанотръби. Ще бъде представен и анализа на плазмен факел за създаването на био- и медицински приложения.

Научните доклади, одобрени от рецензентите и представени по време на сесията ще бъдат публикувани в специален том на Годишника на Софийския университет.

Организационният комитет на Пролетната научна сесия на ФМИ отправя любезна покана към широката академична общност и към всички заинтересовани да станат участници в този форум.

Повече информация за програмата на Пролетната сесия ‘2019, ще намерите на този линк:

https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/proletna-nauchna-sesiya-na-fmi-2019

3
1

 

2