Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Приложна неорганична химия / Преподаватели / гл. ас. д-р Цвета Сарафска

   

Цвета Сарафска

Софийски Университет „Св. Климент Охридски“,

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 346

ел. поща: nhtth@chem.uni-sofia.bg

 

Образование:

2005 – 2009 г. Доктор по Химия на твърдото тяло, СУ „Св. Кл. Охридски“

2003 – 2005 г. Магистър по химия (Материалознание), СУ „Св. Кл. Охридски“

1999-2003 г. Бакалавър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

Професионално развитие:

2011 г. – до сега главен асистент, Катедра Приложна неорганична химия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2009 – 2011 г. Старши асистент, Катедра Приложна неорганична химия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2008-2009 г. Асистент, Катедра Приложна неорганична химия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски

2005-2008 г. Организатор учебна дейност, Катедра Приложна неорганична химия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски

 

Научни интереси:

Циколодекстрини, Комплекси на включване от типа „домакин-гост“, Материали за съхранение на водород, Нанокристални и аморфни материали, Метални стъкла, Термичен анализ, Рентгеноструктурен анализ,

 

Избрани публикации

  1. Pereva, S., Sarafska, T., Bogdanova, S., Spassov, T., Efficiency of "cyclodextrin-ibuprofen" inclusion complex formation, Journal of Drug Delivery Science and Technology 35, 2016, 34-39.
  2. Pereva, St., Himitliiska, Ts., Spassov, T., Stoyanov, S. D., Arnaudov, L. N., Dudev, T., Cyclodextrin-Based Solid–Gas Clathrates, J. Agric. Food Chem., 2015, 63 (29), 6603–6613
  3. T. Spassov, P. Delchev, P. Madjarov, M. Spassova, Ts. Himitliiska, Hydrogen storage in Mg–10at.% LaNi5 nanocomposites, synthesized by ball milling at different conditions, Journal of Alloys and Compounds 495 (1) (2010) 149-153
  4. Tz.Himitliiska, T.Spassov, Hydrogen in amorphous TM33Zr67 (TM=Fe, Co, Ni) alloys, J. Thermal Analysis and Calorimetry 96, 2 (2009) 347-351
  5. P.Delchev, Tz.Himitlijska, T.Spassov, Hydrogen storage properties of Mg-10at.%LaNi5 composites, synthesized by reactive ball milling, Annuaire de L'Universite de Sofia 100 (2008) 29-38.

 

Проектна дейност:

2016-2019,H2020-TWINN Materials Networking, - Член

2016 Получаване и охарактеризиране на комплекси на включване на ибупрофен и бета-циклодекстрин, - Ръководител

2012-2014, Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвремени материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации",- Член

2011-2015 Development of the research potential of the Faculty of Chemistry, Sofia University, in the area of advanced functional materials for successful participation in world-class research at EU level – BeyondEverest (Grant Agreement Number 286205), - Член

2011-2012 Subject: Foam boosters based on cyclodextrin gas clathrates AGR01078, 2011, - Член

 

Преподавателска дейност

Фрамакокинетика, Неорганични химични технологии, Биоматериали, Метали и сплави, Съвременни химични технологии и управление на емисиите