Начало / Новини / Календар / Национална научна конференция „Медии и журналистика – професионалните стандарти между властта и парите. Ефективен мениджмънт на независима медия"

Зала 13 във Факултета по журналистика и масова комуникация (ул. „Московска“ 49)

Конференцията е организирана в чест на 70-годишнината на проф. дсн Петранка Филева от катедра „История и теория на журналистиката“ на Факултета по журналистика и масова комуникация. Целта на научната конференция е свързана с въвеждането и изследването на случаи от теорията и практиката, които предоставят възможности за реализирането на концепцията, че ефективният мениджмънт може да осигури съществуването на независими медии. Дискусионният фокус е насочен към прилагането на професионални стандарти, ефективното управление и независимите медии като съществуващи научни конструкции в теорията, към които практиката следва да се стреми.

Сред предвидените тематични направления са: Глобализация и медии – възможности и заплахи в дигиталния свят; Медии и пари; Медиен мениджмънт и частно предприемачество в България; Образованието по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване; История на медиите и журналистиката; Публични комуникации и медиите днес; Формиране на нови потребителски нагласи и поведение; Международни отношения, световна икономика и медии; Социални медии, бизнес, политика.

Конференцията е в чест на юбилея на дългогодишен член на Факултета по журналистика и масова комуникация, преподавател и изследовател със значим опит и научно наследство проф. дсн Петранка Филева, която е родоначалникът в изследванията и преподаването по медиен мениджмънт и медийна икономика в България. В тези области тя развива значителна преподавателска и изследователска дейност. Конференцията е с национално участие на представители от различни университети в България, включително медийни изследователи и преподаватели от Факултета по журналистика и масова комуникация от Софийския университет, от докторанти. Планира се и се очаква присъствие на представители от практиката.

Събитието се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и се провежда от Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация.