Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Професионална реализация / Алумни клуб на ФХФ / Примери за успешна професионална реализация / Реализация / Стойчо Чобанов

   
Stoicho

Представете се: Стойчо Чобанов

Завършили сте Магистърска програма „Радиохимия и радиоекология”

През коя година: 2014

Къде работите в момента и какви са основните ви задължения и отговорности: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Радиохимик, Извършване на различни видове радиохимични анализи от околната среда;

Обучението в ФХФ ви научи/ви помогна/ да: Благодарение на силния и неуморен преподавателски екип успях да се изградя като пълноценен специалист. Това е мястото, където всеки един мотивиран студент ще получи знания, споделен опит и подкрепа.

На следващите студенти в специалността пожелавам/препоръчвам: Постоянство и силна мотивация, както в следването, така и в животa, защото с тях успехът неминуемо предстои.