Начало / Новини / Календар / Кръжок по астрономия: Екзопланетни системи: ред и хаос около звездите

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. "Джеймс Баучър" 5

Лектор ще бъде д-р Трифон Трифонов, Институт по астрономия „Макс Планк".

Д-р Трифон Трифонов работи в Департамента на Планетo и Звездо Образуване към Института за Астрономия "Макс Планк", Хайделберг, Германия. Занимава се с откриването и характеризирането на извънслънчеви планетни системи (екзопланети) с помощта на ултра-прецизна Доплерова спектроскопия и е експерт по планетарна динамика.

Огромният брой открити екзопланети, през последните две десетилетия, е едно от най-значимите постижения в съвременната Астрономия. Днес потвърдените екзопланетни системи са около 3000, като приблизително 700 от тях са мултипланетни (т.е. с повече от една екзопланета). Що се отнася до физическите характеристики на екзопланетите и техните орбити, съществува озадачаващо разнообразие от извънслънчеви планетни системи, които силно се отличават от нашата слънчева система.

Презентацията има за цел да запознае присъстващите с най-успешните методи за откриване на извънслънчеви планети и анализ на техните орбити и физически характеристики. Дискусията ще наблегне основно върху някои забележителни мултипланетни, чиито орбити се намират в много деликатен „гравитационен танц“, наречен орбитален резонанс, както и планетни системи – част от двойни звездни системи. Динамиката на тези мултипланетни системи се характеризира със силно междупланетно гравитационно взаимодействие и е от фундаментална важност за модерните теории за формирането на планетите.

Anons_Trifon_Trifonov_10.05

Организатор/координатор: Ивайло Станев - istanev@phys.uni-sofia.bg
Кръжокът по Астрономия към катедра Астрономия се провежда от над 100 години. Негов основател е световноизвестният математик акад. Кирил Попов, първият доктор по астрономия в България.