Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Новини / Архив'2017 / Семинар “Иновации и комерсиализация на научни резултати” 6 декември 2017, София, България

   
На 6 декември 2017 г. във Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски" бе проведен Семинар по Иновации и комерсиализация на научни резултати в рамките на проекта "Materials Networking", финансиран по програмата Хоризонт 2020.

В семинара участваха учени от Факултета по химия и фармация на Софийския университет, а лектори бяха Бен Тинг, технологичен сътрудник, Cambridge Enterprise Limited, Университет в Кеймбридж, Великобритания, Солт Товари, ръководител на Отдел за управление на персонала, Офис на европейската общност & Европейски научен съвет, Макс Планк Институт за полимерни изследвания, Маинц, Германия и Златина Карова, Министерство на образованието и науката, България.

1

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на проекта: www.materialsnetworking.eu.