Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / На вниманието на хабилитираните преподаватели

   

03.06.2009 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Както вероятно Ви е известно, от 2003 до 2007 г. в Софийския университет успешно бяха осъществени три проекта за обучение на докторанти, подкрепени финансово от фондация «Отворено общество» и НИС на СУ. Базирано на опита на ФФ, обучението на докторанти в рамките на тези проекти се разшири и обхвана ФСФ, ИФ, ФЖМК, ФКНФ.
Предлаганите курсове в рамките на Докторантското училище бяха избирани с конкурс между хабилитираните преподаватели, като водеща беше тематиката на курсовете, а не дисциплинарната им принадлежност. Общата оценка беше категорично положителна и подчерта още веднъж необходимостта от интердисциплинарно обучение, надхвърлящо рамките на съществуващите специалности.
Въз основа на досегашния опит СУ спечели проект в конкурса на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” за продължаване на Докторантското училище по социални и хуманитарни науки и утвърждаването му като междуфакултетно и интердисциплинарно.
Ето защо се обръщаме с молба към колегите, които имат желание да участват в зимния семестър на предстоящата учебна година на Докторантското училище, да направят писмени предложения за готовността си да подготвят докторантски семинар, съобразен с тематичното разнообразие на дисертационните проекти в посочените факултети. Предложенията следва да съдържат анотация, тематичен план, форми на обучение. Те не трябва да повтарят курсовете от бакалавърската степен и от магистърските програми. На специално заседание Експертният съвет на проекта ще избере тези предложения, които в най-голяма степен отговарят на идеята за обучение в докторантската степен. Те ще бъдат предложени на докторантите през зимния семестър на следващата академична година.
Проектът предвижда преподавателите, осъществили докторантски семинар, да получат възнаграждение в размер на 1300 лв. бруто за разработката му.
Срокът за представяне на предложенията е 20 септември 2009 г.
Умоляваме да бъдат изпращани на следните два електронни адреса: damianova@sclg.uni-sofia.bg; daniela@sclg.uni-sofia.bg или депозирани в деканата на Философски факултет, Елка Кибарова.


1 юни 2009 г.
Проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски
Ръководител на Докторантското училище