Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Обучение / Бакалавърски програми / Факултет по химия и фармация / Ядрена химия / Обучение

   

НАЧАЛО | ПРИЕМ | ОБУЧЕНИЕ | РЕАЛИЗАЦИЯ | ДОКУМЕНТИ

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ КУРСОВЕ

 

 • Висша математика
 • Обща физика
 • Обща химия
 • Английски език
 • Информатика, компютри. Cтатистика
 • Неорганична химия
 • Аналитична химия
 • Атомна и ядрена физика
 • Обща електротехника и електроника
 • Квантова химия и химична връзка
 • Физикохимия
 • Органична химия
 • Ядрена химия и радиохимия
 • Измерване на йонизиращи лъчения
 • Радиационна защита
 • Процеси и апарати
 • Топло-масо-пренос
 • Ядрена енергетика и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
 • Инструментални методи в химията
 • Химични технологии
 • Радиоаналитична химия
 • Химия на ядрения горивен цикъл и на ядрените реактори
 • Високомолекулни съединения
 • Водоподготовка и водоочистване в ядрената енергетика
 • Радиоекология
 • Производство на радиоактивни изотопи и белязани съединения
 • Радиоактивни отпадъци
 • Основи на радиобиологията

 

ИЗБИРАЕМИ КУРСОВЕ

 

 • Химия на околната среда
 • Пренос на радиоактивни замърсители в природни системи
 • Радиационна химия
 • Радиационна биофизика
 • Фотохимия
 • Приложение на радионуклиди в химичните изследвания
 • Химия на горещите атоми
 • Радиоизотопни методи в медицината
 • Радиоизотопно датиране
 • Материали за ядрената енергетика
 • Експлоатационни изменения на конструкционните материали на ядрените съоръжения
 • Химия на f-елементите
 • Рентгенофлуоресцентен анализ
 • Мьосбауерова спектроскопия
 • Ядрена електроника

 

КРЪЖОК ПО РАДИОХИМИЯ

 

Студентите по ядрена химия могат да участват в научно-изследователска дейност по тема по избор, например:

 • Изследване на миграцията на радионуклиди в почви и трансфера им по хранителните вериги в условията на резки климатични изменения;
 • Приложение на радиоактивни изотопи и техни съединения в нуклеарната медицина;

или други области на изследването, приложението и синтеза на радионуклиди и техни съединения.

Untitled 3

С получените резултати студентите участват в научни конференции и семинари и като съавтори в научни публикации.

Untitled 1
Untitled 2