Начало / Университетът / Управление на качеството / Университетски център по управление на качеството / Контакти

   

 

София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. ІI, ет. II

Каб. 237-240

e-mail: scenter@phls.uni-sofia.bg – Лаборатория за анализи и проучвания

e-mail: qa-center@uni-sofia.bg – Университетски център по управление на качеството