Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Организация, управление и контрол на вечерни кетърингови събития на СУ – коктейли, приеми, банкети, партита др.; обслужване извън заведения за хранене и развлечения (кетъринг)

   

Срок за получаване на оферти - 09.05.2016 г. до 17.30 ч.

Отваряне на оферти - 10.05.2016 г., 11.00 ч., Зала 220, Ректорат

 

Публична покана АОП с изх. № 72-00-244/14.04.2016 г. с ID 9053054

14.04.2016 г.

Документация

14.04.2016 г.

Образци

14.04.2016 г.

Протокол с Вх. №70-58-93/12.05.2016г.

12.05.2016 г.

Договор № 80-09-69/18.05.2016г.

18.05.2016 г.