Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Управление и органи / Атестационна комисия и Комисия по качество

   

Състав на Атестационната комисия на Философски факултет с мандат м. октомври 2023 - м. октомври 2027 г.

Име и академична длъжност Позиция Специалност
1 доц. д-р Елена Калфова Председател Публична администрация
2 доц. д-р Валентина Георгиева Зам. председател Културология
3 доц. д-р Петя Славова Член Социология
4 доц. д-р Герасим Петрински Член Реторика
5 гл.ас. д-р Мадлен Ангелова – Елчинова Член Философия
6 гл.ас.д-р Георги Кирилов Член ОЕРЗП
7 гл.ас. д-р Вихър Георгиев Член Европеистика

Асоциирани членове: Доц. д-р Стойчо Стойчев и гл. ас. д-р Петър Миладинов

Атестационната комисия е избрана с решение на Общото събрание на Философски факултет от 27.10.2023 г.

 

СЪСТАВ на ФАКУЛТЕТНАТА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВО с мандат 2023 -2027 г.:

Име и академична длъжност Специалност
1 Доц.д.н. Калоян Симеонов, председател Европеистика
2 гл.ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева Политология
3 Гл.ас.д-р Кирил Василев Василев Културология
4 гл. ас. д-р Галина Недкова Кабаджова Психология
5 доц. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова Публична администрация
6 доц. д-р Илко Ненчев Пенелов БИН
7 гл. ас. д-р Алекс Кристианова Костова Философия
8 гл.ас. д-р Димитър Благоев Димитров Социология
9 Антон Рачев, студент 2 курс Психология