Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Публикация на 1 брой сборник №4 и 4 броя книжки с научни статии и студии по Проект № BG051PO001-3.3.06-0012

   

"Създаване и устойчиво развитие на нова инстатуционална форма Докторантска академия по стопански и управленски науки за образователна, квалификационна и научна реализация на докторанти и млади учени в СУ"

Срок за получаване на оферти - 23.03.2015 г. до 12.00 ч.

Отваряне на оферти - 23.03.2015 г., 14.00 ч.

 

Покана изх. № 72-00-227/12.03.2015 г.

12.03.2015 г.

Документация

12.03.2015 г.

Примерни образци

12.03.2015 г.

Протокол с вх. № 70.58-68/02.04.2015 г.

03.04.2015 г.

Договор № 80.09-28/16.04.2015 г. с "Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
13.08.2015 г.