Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Публични покани / Възложени ОП - публични покани (от 01.10.2014 г.) / Избор на изпълнител за отпечатване на сборник с докторантски разработки

   

за нуждите на проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по договор за БФП № BG051PO001-3.3.06-004"

Срок за получаване на офертите - 11.03.2015 г. до 17.00 ч.

 

Покана изх. № 72-00-194/26.02.2015 г.

27.02.2015 г.

Документация

27.02.2015 г.

Примерни образци

27.02.2015 г.

Отговори на поставени въпроси с изх. № 72-00-213/09.03.2015 г.

09.03.2015 г.

Протокол с вх. № 70-58-54/16.03.2015 г.

16.03.2015 г.

Договор:
№ 80.09-18/25.03.2015 г. с "БПС" ООД