Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Архив / Магистри / Прием / 2012/2013 уч.г. / Информация за приема в магистърските програми на Физическия факултет - летен прием за 2012/2013 учебна година

   

Приемът се основава на конкурс в две форми:

 1. Кандидатстване за места субсидирани от държавата. Кандидатите полагат конкурсен изпит - единен писмен изпитен тест важащ за всички актуални магистърски специалности и програми на Физическия факултет.
 2. Кандидатстване за обучение срещу заплащане без конкурсен изпит.

Актуалните магистърски програми за летния прием са:

Спец. Физика
 1. МП “Оптометрия”, срок на обучение 4 семестъра (за студенти с бакалавърска или магистърска степен по технически и природо-математически професинални направления (физика, химия, биология, медицина, техническа оптика и др.).
  Обучението в програмата е редовна форма, срещу заплащане.
 2. МП ‘‘Термоядрен синтез и плазмени технологии” (проект FUSENET)- частично на английски език, срок на обучение 5 семестъра.
  Обучението в програмата е редовна форма, държавна субсидия или платено обучние и е предназначено за студенти, завършили инженерно-технически, компютърни и природо-математически специалности.
Спец. Инженерна Физика:
 1. МП “Микроелектроника и информационни технологии”, задочна форма, срок на обучение 3 семестъра.
  Обучението в програмата е държавна субсидия или срещу заплащане.
 2. МП “Безжични мрежи и устройства”, задочна форма на обучение.
  Обучението в програмата е държавна субсидия или срещу заплащане.
Спец. Ядрена техника и ядрена енергетика:
 1. МП “Ядрена енергетика и технологии”-I (за специалисти с бакалавърска степен по ядрена техника и ядрена енергетика) – ред. обучение.
  Обучението в програмата е държавна субсидия или срещу заплащане.
 2. МП “Ядрена енергетика и технологии”-III (за професионални бакалаври по Топло- и ядрена енергетика), срок на обучение 6 семестъра, задочна форма, срещу заплащане.

 

Документите за конкурса се приемат в периода 28.01.2013- 8.02.2013г. (вкл.) във Физическия факултет: г-жа П. Петрова, стая А 421, тел. 862 30 91 или 81 61 411. Приемно време: 9-12 ч. и 13-16 ч. в работните дни.
Таксата за участие се заплаща в ст. А 118.

Изпитният тест за кандидатстващите за места субсидирани от държавата ще се проведе на 12.02.2013 г. от 10 часа в зала А 205 на Физическия факултет.

Правилникът за приемане на магистри за учебната 2012/2013 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" е достъпен на университетския уебсайт - ТУК