Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Студенти / ВАЖНО ЗА ЗАВЪРШВАЩИ БАКАЛАВРИ ІІ-ра ДЪРЖАВНА СЕСИЯ 2011/2012г.

   
Дата Дейност Забележка
от 21.08.
до27.08.2012г.
(вкл.)
Подаване на молби за допускане до Държавен изпит в Отдел „Студенти” За студентите, на които предстои явяване на ликвидационна сесия, срокът за подаване на молби за допускане до Държавен изпит се удължава до 29. 08. 2012 г. (вкл.)

Необходими документи за допускане до Държавен изпит:

  1. Молба по образец – попълнена на компютър и отпечатана;
  2. Студентска книжка;
  3. Бележка от библиотеката удостоверяваща, че студентът не дължи книги;
  4. Лична карта.

 

ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ МОЛБИ НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ!

 

  • До Държавен изпит не се допускат студенти, които не са подали молби в отдел "Студенти"!

 

Сроковете са окончателни и изключения не се допускат!

03.09.2012г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ХИМИЯ
в ХФ
Часът и залата ще бъдат уточнени допълнително.
03.09.2012г. ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по ГЕОГРАФИЯ
в ГГФ
Часът и залата ще бъдат уточнени допълнително.
30.08.2012г.

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ по:

  • Молекулярна биология
  • Биотехнологии
  • Екология и опазване на околната среда
  • Биология (за специалности БИОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ, ГЕОГРАФИЯ И БИОЛОГИЯ)
  • Биомениджмънт и устойчиво развитие
Изпитът започва в 9.00 ч. Залите ще бъдат уточнени в деня на изпита.