Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Академичен състав

   

Преподаватели и служители

КАТЕДРА БИОТЕХНОЛОГИЯ

доц. д-р Диляна Николова - Ръководител
доц. д-р Вяра Маматаркова
гл. ас. д-р Орлин Гемишев
доц. д-р Яна Евстатиева
гл. ас. д-р Цветана Личева
гл. ас. д-р Росица Тропчева
химик Валентина Василева
биолог Надежда Панова
биолог Даниела Гълъбова
химик Светлана Христова

КАТЕДРА БИОФИЗИКА И РАДИОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Валентина Ганева- Ръководител
доц. д-р Виржиния Долчинкова
доц. д-р Детелин Стефанов Стаменов
гл.ас. д-р Маргарита Кузманова
гл. ас. д-р Кольо Данков
ас. Бояна Ангелова
ас. Момчил Паунов
биолог Елизабета Бантутова
биолог Мария Гурманова

КАТЕДРА БИОХИМИЯ

проф. д-р Светла Петрова - Ръководител
проф. д-р Стоян Чакъров
доц. д-р Ивелин Панчев
доц. д-р Иванка Цачева
доц. д-р Йордан Думанов
доц. д-р Любен Загорчев
доц. д-р Деница Теофанова
гл. ас. д-р Кирилка Младенова
ас. Павел Видев
биолог Мария Николова
химик Людмила Миланова

КАТЕДРА БОТАНИКА

доц. д-р Анита Тошева - Ръководител
проф. дбн Майя Стойнева
проф. д-р Доля Павлова-Тонкова
проф. д-р Димитрина Колева
доц. д-р Благой Узунов
доц. д-р Мирослава Стефанова
доц. д-р Цвета Ганева
гл. ас. Виктория Христова
ас. д-р Петя Драганова
ас. д-р Цветанка Борисова
биолог Борис Ценов
биолог Анна Киркова
биолог Благовеста Богоева
д-р Асен Асенов - кустос на Хербариума

КАТЕДРА ЕКОЛОГИЯ И ООС

доц.. д-р Анелия Кенарова - Ръководител
проф. д-р Марияна Любенова
проф. д-р Даниела Николова
доц. д-р Росен Цонев
доц. д-р Иван Трайков
гл. ас. д-р Кръсьо Димитров
гл. ас. д-р Калина Пачеджиева
гл. ас. д-р Силвена Ботева
гл. ас. д-р Венислава Спасова
биолог Владимир Стефанов
биолог Нелия Пърлева

ЛАБОРАТОРИЯ ВИРУСОЛОГИЯ

проф. д-р Стоян Шишков - Ръководител
гл. ас. д-р Калина Шишкова
гл. ас. д-р Антон Хинков
гл. ас. д-р Даниел Тодоров
биолог Паулина Стамболийска

КАТЕДРА ОБЩА И ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Петя Христова - Ръководител
доц. д-р Благовеста Гочева
доц. д-р Траяна Недева
доц. д-р Илиана Иванова
доц. д-р Михаил Илиев
доц. д-р Венцислава Петрова
гл.ас. д-р Илияна Рашева
гл.ас. д-р Анна Томова
гл. ас. д-р Йоана Кижева
гл. ас. д-р Ралица Илиева
биолог Маргарита Ценова
биолог Боянка Ангелова
биолог Милена Петрова

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

доц. д-р Мариела Чичова - Ръководител
проф. д-р Христо Гагов
гл. ас. д-р Илияна Саздова
гл.ас. д-р Милена Шкодрова
гл. ас. д-р Милена Мишонова
гл. ас. д-р Милена Керемидарска
ас. Биляна Илиева
биолог Нели Ангелова
биолог Диляна Дончева

КАТЕДРА ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА

доц. д-р Ганка Чанева - Ръководител
доц. д-р Женя Йорданова
доц. д-р Мирослава Жипонова
гл.ас. д-р Детелина Петрова
гл. ас. д-р Мариета Христозкова
ас. д-р Мария Рогова
ас. Десислава Мантовска
биолог Анелия Райчева

КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ

доц. д-р Надежда Райчева - Ръководител
доц. д-р Ася Асенова
доц. д-р Иса Хаджиали
доц. д-р Камелия Стайкова
доц. д-р Анелия Кременска
ас. д-р Виктория Нечева
биолог Маргарита Боянова

КАТЕДРА ОБЩА И ПРИЛОЖНА ХИДРОБИОЛОГИЯ

доц. д-р Ирина Шнайдер - Ръководител
проф. дбн Яна Топалова
доц. д-р Димитър Кожухаров
доц. д-р Елиза Узунова
доц. д-р Йована Тодорова
доц. д-р Любомир Кендеров
гл. ас. д-р Десислава Роздина
гл. ас. д-р Михаела Белухова
биолог д-р Мариета Станачкова

КАТЕДРА ЗООЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ

доц. д-р Елена Ташева-Терзиева - Ръководител
проф. д-р Пламен Митов
доц. д-р Венцислав Делов
доц. д-р Албена Гьонова
гл.ас. д-р Ганина Лъвчиева-Начева
гл.ас. д-р Денис Градинаров
гл.ас. д-р Славка Георгиева
доц. д-р Илиян Илиев
доц. д-р Диана Златанова
гл.ас. Венета Ангелова
гл. ас. д-р Елена Тодорова
гл. ас. Магдалена Пиринска-Апостолу
гл .ас. д-р Румяна Костова
гл. ас. д-р Атанас Грозданов
гл. ас. Надежда Параскова
гл. ас. д-р Невена Коларова
гл. ас. д-р Петър Петров

КАТЕДРА ЦИТОЛОГИЯ, ХИСТОЛОГИЯ И ЕМБРИОЛОГИЯ

проф. дбн Росица Цвяткова Конакчиева - Ръководител
чл. кор. проф. дбн Румен Панков
доц. д-р Таня Топузова
доц. д-р Веселина Москова-Думанова
гл. ас. д-р Надежда Стефанова
гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев
гл. ас. д-р. Борислав Арабаджиев
химик Деница Мелнишка

КАТЕДРА ГЕНЕТИКА

доц. д-р Светослав Димов - Ръководител
доц. д-р Роберт Димитров Пенчовски
гл.ас. д-р Олга Кръстанова
гл. ас. д-р Тереза Декова
гл. ас. д-р Меглена Китанова
гл. ас.д-р Димитрина Георгиева
гл. ас. д-р Мартин Димитров
биолог Никола Атанасов

УЕБ ДРАГАЛЕВЦИ

Георги Пеев
Нийко Георгиев

ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА

Константин Димитров

АДМИНИСТРАЦИЯ

секретар Божидара Генчева
Управител на сградата Стефан Чанков
инспектор Диди Наумова
инспектор Румяна Иванова
инспектор Екатерина Афенлиева
инспектор Дениза Юзирова
инспектор Анелия Тончева
инспектор Мариана Модрева
счетоводител Ваня Кирилова
касиер Еленка Мартинова
магазинер Малинка Георгиева