Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Ас. Илия Лингорски

   
Screenshot 2023-10-16 085026

Ас. Илия Лингорски

Преподавани дисциплини

 • Икономика за специалност „Климатични промени и управление“ (на английски език);
 • Международни финансови институции и банки за развитие;
 • Финансови институции и пазари;
 • Пари, банки и финансови пазари (на английски език).

Избрани публикации

- Lingorski I., Vidinov B., Kassidova S., and Andronova I., "Expected Effects of Targeted and Coordinated Encouragement of Investments in Connecting and National Transport, Communication and Digital Infrastructure in the Three Seas Initiative Economies on Their Sustainable Post-Pandemic Recovery, and on Acceleration of Their Real and Structural Convergence to the EU15", The Road Three Seas: Proceedings of the “Three Seas Initiative - Unity, Innovation, Connectivity” Conference held in Sofia, Bulgaria on June 8, 2021, Transport Infrastructure and Construction Institute & Bulgarian Forum for Transport Infrastructure, ISBN 978-619-7573-03-9, pp. 147-160;
- D. Bassetti, Y. Brechet, G. Heiberg, I. Lingorski, P. Pechambert, L. Salvo, in Euromech Conference on Sandwich Structures, St Etienne 1999, p. 221;
- Bassetti D., Brechet Y., Heidberg G., Lingorski I., Pechambert P. and Salvo L., (1998), “Multimaterials selection, composite and sandwich structures: application of fuzzy logic and genetic algorithm.”, Composite Design for Performance, (Ed.: P. Nicholson), Lake Louise 1998, pp. 88-89;
- Bassetti D., Brechet Y., Heidberg G., Lingorski I., Jantzen A., Pechambert P. and Salvo L., “Logique floue et algorithmes génétiques appliqués à la sélection de multimatériaux, composites et structures sandwich”, EDP Sciences, Congrés Colloque Les méthodes de choix des matériaux. Quel matériau ? Pour quelle application ?, Villeurbanne, FRA, 1997-11-06, ISSN : 0032-6895 CODEN : MATCBW, Materiaux et techniques Y. 1998, vol. 86, No. 5-6, pp. 31-37;
- Bassetti D., Brechet Y., Heidberg G., Lingorski I., Pechambert P., (1998), „Genetic Algorithm and Performance Indices Applied to Optimal Design of Sandwich Structures”, . In: Vautrin, A. (eds) Mechanics of Sandwich Structures. Springer, Dordrecht, pp.387-395 https://doi.org/10.1007/978-94-015-9091-4_46

Научни интереси

 • Икономическа конвергенция на страните от Централна и Източна Европа
 • Международни финансови пазари, евродоларовата система и валутна интернационализация
 • Международни икономически отношения, политики и институции
 • Устойчиво икономическо развитие и климатично неутрална икономика
 • Парично-фискалната взаимовръзка и икономически растеж
 • Монте Карло симулации за оценка на финансови рискове
 • Приложение на системи с изкуствен интелект, генетични и еволюционни алгоритми, размита логика и динамични индекси за ефективност при оптимизация и моделиране на финансов риск и поведение на финансовите пазари

Контакти

EMAIL: lingorski@feb.uni-sofia.bg

АДРЕС: 1113 София, бул. "Цариградско шосе" 125, блок 3, кабинет 221

Приемно време

Понеделник 15:30 – 17:00 ч. /след предварителна уговорка по имейл/.

Профили в научни платформи

ResearchGate

Списък на публикациите

CV на български език